Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie

Zloženie komisie

 
PREDSEDA: Ing. Marek Lovecký
ČLENOVIA: Milan Buch, Dušan Irsák, Ing. arch. Róbert Kráľ, Ing. Radko Heriban, Mgr. Matej Godáň, Ing. arch. Dominika Vyhlídalová, Peter Sabo
TAJOMNÍČKA: Ing. Katarína Navrátilová
 

Zápisnice komisie

 

Programy komisie

 

Účasť na zasadnutiach komisie

 

Archív

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-14
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018