Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie

Zloženie komisie

 
PREDSEDA: Ing. arch. Róbert Kráľ
ČLENOVIA: Dušan Irsák, Ing. Ondrej Kurbel, Ing. Ivan Sklenár,  Ing. arch. Dominika Markech, Ing. Rastislav Jurina, Peter Sabo, Mgr. Ján Jankulár, Ing. Lukáš Nešťák
TAJOMNÍK: Ing. Marianna Grillová
 

Zápisnice komisie

 

Programy komisie

 

Účasť na zasadnutiach komisie

 

Archív

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2022-09-08
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond