Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie

Zloženie komisie

 
PREDSEDA: Ing. arch. Róbert Kráľ
ČLENOVIA: Milan Buch, Dušan Irsák, Ing. Ondrej Kurbel, Ing. Ivan Sklenár, Ing. Zuzana Slahučková, Ing. arch. Dominika Vyhlídalová, Ing. Rastislav Jurina, Peter Sabo
TAJOMNÍK: Xénia Višvardová
 

Zápisnice komisie

 

Programy komisie

 

Účasť na zasadnutiach komisie

 

Archív

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2021-01-25
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond