Mestský rozhlas

Prevádzkovanie mestského rozhlasu za nasledovných podmienok

 
Frekvencia vysielania: 
PONDELOK - PIATOK : dva-krát denne o 10.00 a 17.00 hod.
prípadne podľa potreby

Osoba zodpovedná za prebratie oznamu : 
Vavrová Karmen
tel. č. 031/7892094, klapka 261
tel. č. 031 789 2215
e-mail: matrika@sered.sk
Kancelária č. 7 
Relácie mestského sa vyhlasujú pre:
  • Mesto Sereď /mestský úrad, mestská polícia, zberný dvor/ a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti (rozpočtové a príspevkové organizácie),
  • bezpečnostné a záchranné zložky SR,
  • prevádzkovateľov inžinierskych sietí,
  • oznamy charitatívneho a humanitného charakteru,
  • oznamy strát a nálezov.
  •  

Aktuálne oznamy mestského rozhlasu 

 
  
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-01-29
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe