Mestský rozhlas

Prevádzkovanie mestského rozhlasu za nasledovných podmienok

 
Frekvencia vysielania: 
PONDELOK - ŠTVRTOK : dva-krát denne o 10.00 a 14.30 hod.
PIATOK : 10:00 hod.
prípadne podľa potreby

Osoba zodpovedná za prebratie oznamu : 
Vavrová Karmen
tel. č. 031/7892094, klapka 261
tel. č. 031 789 2215
e-mail: matrika@sered.sk
Kancelária č. 7


Za oznam sa platí úhrada pri zadaní v hotovosti alebo bankovým prevodom.
 

Sadzobník úhrad za vysielanie relácií v mestskom rozhlase

 
Bezplatne :
  • oznamy mesta,
  • akcie, ktoré organizujú mestom zriadené organizácie
  • straty a nálezy,
  • vyhlasovanie oznámení od plynárenských, energetických a vodárenských spoločností – poruchy , havarijné stavy a odstávka dodávky energií,
  • vyhlasovanie oznámení od orgánov štátnej a verejnej správy,
  • vyhlasovanie športovým klubom, zväzom a iným občianskym združeniam, ktoré majú verejnoprospešný charakter,

Za úhradu vo výške 5 €/deň v rozsahu 40 sekúnd : 
  • vyhlasovanie občanom,
  • vyhlasovanie pracovných ponúk,
  • vyhlasovanie podnikateľským subjektom,
  •  

Aktuálne oznamy mestského rozhlasu 

 
  
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-11-15
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe