Technický prevádzkovateľ a správca obsahu

Mesto Sereď

Námestie republiky 1176/10
926 01 Sereď
Slovenská republika

Telefón: +421/31 789 20 94
Fax: +421/31 789 24 47
Web: https://www.sered.sk
E-mail: webmaster@sered.sk
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď