Mestské múzeum

Adresa: Ul. M. R. Štefánika 8, 926 01 Sereď
Telefón: +421 950 894 373
E-mail: muzeum@sered.sk
Web: www.muzeum.sered.sk
 
Mestské múzeum patrí do organizačnej štruktúry od 15. 12. 2004. Prevádzkovateľom múzea je Dom kultúry v Seredi. Múzeum aktívne spolupracuje s občianskym združením VODNÝ HRAD.
 
Sídli v budove bývalej rímskokatolíckej fary, dnes známej ako Fándlyho fara na Ul. M. R. Štefánika 8.  Mestské múzeum má v súčasnosti päť expozícií. V prvých dvoch stálych archeologických expozíciách História Serede sa začala na Mačianskych vŕškoch a Hrad Šintava sú vystavené exponáty zapožičané z Vlastivedného múzea v Galante.
 
Prvá z nich mapuje prehistóriu regiónu od skončenia doby ľadovej až po príchod Avarov a Slovanov. Nálezy sú zo Serede i jej okolia, niektoré pochádzajú aj z oblasti po hranicu územia Šale a Senca. Druhá archeologická expozícia Vodný hrad Šintava je hlavnou expozíciou múzea. Obsahuje archeologické exponáty, ktoré dokumentujú dejiny Šintavského vodného hradu, jeho premene zo stredovekého kráľovského hradu na mohutnú renesančnú protitureckú pevnosť. Vystavená keramika, kachlice, vzácne sklo, zbrane, drobné predmety a mince pochádzajú z archeologického výskumu nádvoria Seredského kaštieľa, ktorý prebiehal v rokoch 1984 - 1992, kde sa stredoveký hrad nachádzal.
 
Tretia expozícia je zostavená ako výstava zväčšenín pohľadníc Serede Obrázky odviate časom sú zo súkromnej zbierky Rastislava Petroviča. Dobové pohľadnice sú z prvej tretiny 20. storočia zobrazujú mesto Sereď s ulicami, budovami - kostol, rímskokatolícku a židovskú školu, obecný dom, továreň Perl a spoločník., trhové námestie, Mydlársku ulicu, Pekársku ulicu, kaštieľ, mosty a mlyny na Váhu, dom lekárnika Manheima, železničnú stanicu a Hlavnú ulicu s hotelmi Lichtner, Frištaczký.  Súčasťou je aj Múzejná záhrada , kde je štvrtá exteriérová expozícia zaniknutého gotického kostola zo 14. storočia, ktorá je prezentovaná pilierom zaniknutého stredovekého kostola zo 14. storočia a barokovou tehlovou studňou. Sprístupnená bola po archeologickom výskume v roku 2006, inštalované sú tam aj zaujímavé kamenné artefakty. V podzemí múzea sa zachovala renesančná pivnica, v ktorej sa nachádza od roku 2010 expozícia – Lapidárium. V lapidáriu sú uložené originály barokových sôch svätých Petra, Pavla a Anny a originál súsošia Najsvätejšej Trojice z Trojičného stĺpa. V lapidáriu je aj kamenný kríž s ukrižovaným Kristom, ktorý stál pred Kaplnkou v Strednom Čepeni a kamenný židovský náhrobok  učiteľa a rabína Jozefa Izáka. 10. marca 2023 bola otvorená nová expozícia Dialóg poznávania hmatom – sprístupnenie expozície pre zdravotne znevýhodneným návštevníkom – nevidiacich a slabozrakých modernými technológiami, inštalovaná bola vodiaca línia a 3D model Mestského múzea a starej budovy seredskej radnice, projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore  Nadácie SPP.
 
Otváracie hodiny :
október – apríl : Ut – So : 9.00 – 17.00
máj – september: Ut – So: 10.00 – 18.00

Možnosti vstupu, vstupné:
  • Stále expozície
  • Výstavy

Základné vstupné:
  • dospelí 1 €
 
Zľavnené vstupné:
  • Deti, študenti: na osobu  0,65 €
  • Deti, študenti: v skupine  0,35 €
  • Dospelí: v skupine  0,65 €
  • Dôchodcovia: na osobu 0,65 €
  • Dôchodcovia: v skupine 0,35 €
  • Bezplatný vstup: pre zdravotne postihnuté osoby

Prístup pre vozičkárov: áno 
 
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-03-01
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe