Zber triedených odpadov

PAPIER

 
Patria sem: noviny, časopisy, letáky, katalógy, papierové tašky, papierové a kartónové obaly, kancelársky papier, obálky, pohľadnice, listy
 
Nepatria sem: znečistený papier, mokrý papier, mastný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z nápojových kartónov (tzv. kompozitné obaly, resp. VKM), obaly z masla
 
Spôsob zberu:
Rodinné domy – 120 litrové modré vrecia, frekvencia zberu 1x mesačne
Bytové domy – 1 100 litrové modré zberné nádoby, frekvencia vývozu 1x týždenne
 
 

PLASTY, KOVY, VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY na báze lepenky

 
Zber plastov, kovov a VKM prebieha v meste Sereď formou spoločného zberu.
 
Patria sem: PET fľaše (nezálohované), plastové tašky a vrecká, plastové obaly od kozmetiky, drogérie a potravín, fólie, plechovky od nápojov (nezálohované), konzervy bez zvyškov jedla, kovové uzávery, alobaly, uzávery z jogurtov, uzávery od kompótov, prázdne nápojové kartóny (obaly od mliečnych výrobkov, džúsov, vína a iných nápojov zložené z vrstiev, tzv. kompozitné obaly, resp. VKM)
 
Nepatria sem: znečistené plasty, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok (napr. z chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.), guma, kabelky, znečistené nápojové kartóny, kovové obaly kombinované s inými materiálmi, kovové obaly znečistené nebezpečnými látkami (od farieb, benzínu, lepidla, olejov, sprejov), molitan, znečistené fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov (napr. hračky), plexisklo, bazény, hadice, autoplasty, žalúzie
 
Spôsob zberu:
Rodinné domy – 120 litrové transparentné vrecia, frekvencia zberu 1x za 14 dní
Bytové domy – 1 100 litrové žlté zberné nádoby, frekvencia vývozu 1x týždenne
 
 

SKLO

 
Patria sem: nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre, úlomky tabuľového skla, poháre od kompótov, sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového vrchnáka, sklenené vázy
 
Nepatria sem: znečistené sklo, zrkadlo, autosklo, drôtené sklo, porcelán, keramika, sklo kombinované s inými látkami, žiarovky
 
Spôsob zberu:
Rodinné domy – 120 litrové zelené vrecia, frekvencia zberu 1x mesačne
Bytové domy – 1 320 litrové zelené sklolaminátové zvony, frekvencia vývozu 1x za 2 mesiace
 
Najbližšie termíny zberu plastov na rodinných domoch :
  • 24.07.2024 (Streda) plast
  • 07.08.2024 (Streda) plast
  • 21.08.2024 (Streda) plast
  • 04.09.2024 (Streda) plast
  • 18.09.2024 (Streda) plast
  • 02.10.2024 (Streda) plast
  • 16.10.2024 (Streda) plast
  • 30.10.2024 (Streda) plast
  • 13.11.2024 (Streda) plast
  • 27.11.2024 (Streda) plast

Leták - Zber triedených odpadov

Leták - Zber triedených odpadov1. polrok 20241. polrok 2024
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-03-06
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď