Územný plán mesta Sereď

Územný plán mesta Sereď - zmeny a doplnky č. 4/2018

  • ÚPN mesta Sereď : Zmeny a doplnky č.4/2018 – čistopis PDF [11.18 MB]
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď PDF [9.5 MB]

Územný plán mesta Sereď - zmeny a doplnky č. 3/2016

  • ÚPN mesta Sereď : Zmeny a doplnky č.3/2016 - čistopis PDF [1.91 MB]
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.6/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď v znení VZN č. 5/2016 PDF [135 KB]

Územný plán mesta Sereď - zmeny a doplnky č. 2/2016

Územný plán mesta Sereď - zmeny a doplnky č. 1/2016

Územný plán mesta Sereď

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-09-27
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018