Územný plán mesta Sereď

Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č.7/2019

 • Sereď ZaD7 text čistopis PDF [356 KB]
 • ÚPN Sereď ZaD č.7 čistopis PDF [2.64 MB]
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď PDF [222 KB]
 • ÚPN Sereď ZaD č.7 schéma čistopis PDF [23.74 MB]
 • 9 v znení ZaD č.1-7.pdf PDF [15.35 MB]
 • Sereď ÚPN-M záväzná časť v znení ZaD 1-7.pdf PDF [764 KB]

Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 6/2018 – čistopis

Územný plán mesta Sereď - zmeny a doplnky č. 5/2018

 • ÚPN mesta Sereď : Zmeny a doplnky č.5/2018 – čistopis PDF [397 KB]
 • 2.5 PDF [1.07 MB]
 • 3.5 PDF [634 KB]
 • 9.5 PDF [15.04 MB]
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 10/2018 zo dňa 13.12.2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď PDF [129 KB]

Územný plán mesta Sereď - zmeny a doplnky č. 4/2018

 • ÚPN mesta Sereď : Zmeny a doplnky č.4/2018 – čistopis PDF [11.18 MB]
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď PDF [9.5 MB]

Územný plán mesta Sereď - zmeny a doplnky č. 3/2016

 • ÚPN mesta Sereď : Zmeny a doplnky č.3/2016 - čistopis PDF [1.91 MB]
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.6/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď v znení VZN č. 5/2016 PDF [1.95 MB]

Územný plán mesta Sereď - zmeny a doplnky č. 2/2016

Územný plán mesta Sereď - zmeny a doplnky č. 1/2016

Územný plán mesta Sereď

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2020-07-08
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond