Podrobnosti vedenia poradia – sociálne služby

Mesto Sereď v zmysle § 8 a § 80 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších nariadení zverejňuje podrobnosti vedenia poradia pre poskytovanie a zabezpečenie sociálnej služby mestom Sereď
 

Podrobnosti vedenia poradia – sociálne služby

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2022-09-30
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe