Účasť poslancov na zasadnutí

Účasť poslancov na zasadnutí

 • Účasť poslancov na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Seredi v roku 2022 PDF [294 KB]
 • Účasť poslancov na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Seredi v roku 2021 PDF [300 KB]
 • Účasť poslancov na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Seredi v roku 2020 PDF [306 KB]
 • Účasť poslancov na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Seredi v roku 2019 PDF [382 KB]
 • Účasť poslancov na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Seredi v roku 2018 PDF [341 KB]
 • Účasť poslancov na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Seredi v roku 2017 PDF [271 KB]
 • Účasť poslancov na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Seredi v roku 2016 PDF [267 KB]
 • Účasť poslancov na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Seredi v roku 2015 PDF [120 KB]
 • Účasť poslancov na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Seredi v roku 2014 PDF [36 KB]
 • Účasť poslancov na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Seredi v roku 2013 PDF [37 KB]
 • Účasť poslancov na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Seredi v roku 2012 PDF [35 KB]
 • Účasť poslancov na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Seredi v roku 2011 PDF [80 KB]
 • Účasť poslancov na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Seredi v roku 2010 PDF [55 KB]
 • Účasť poslancov na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Seredi roku 2009 PDF [40 KB]
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-16
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď