Prenájom bytov

Zoznamy bytov v prenájme v majetku mesta Sereď

 

Zoznamy záujemcov o prenájom bytov v meste Sereď

 

Losovanie nájomných bytov

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-08
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond