Škôlkárska olympiáda

Škôlkárska olympiáda

 
Škôlkárska olympiáda je organizovaná pre deti materských škôl zameraná na podporu spoločných aktivít materských škôl, na rozvoj telesnej všestrannosti, športovej zdatnosti a zdravej súťaživosti detí predškolského veku. Šport, pohyb a zdravé  súťaženie prináša každému možnosť rozvíjať fyzické predpoklady a príležitosť dokázať svoju odvahu, prežiť radosť a o úspech sa podeliť so svojimi najbližšími. Už sa stáva tradíciou, že na podujatí sa zúčastňuje cca. 300 detí.
 
Organizátori tohto podujatia pozývajú všetky deti materských škôl, aby vynikli v súlade s olympijským duchom. Škôlkarskou olympiádou ponúkajú všetkým predškolákom a ich najbližším, aby pocítili  radosť a šťastie z pohybu. Hlavným zmyslom je ukázať deťom potrebu i krásu športu, dať im príležitosť zažiť pocit súťaživosti a inšpirovať ich prostredníctvom športu k dlhodobému procesu dosahovania jedinečnosti, výnimočnosti a dokonalosti.    

Škôlkárska olympiáda

Škôlkárska olympiádaŠkôlkárska olympiádaŠkôlkárska olympiádaŠkôlkárska olympiáda
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-02-29
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe