Informácie o meste

mapa Slovenska Sereď
 
štát Slovenská republika
kraj Trnavský samosprávny kraj
okres Galanta
kód mesta 504009
IČO mesta 306169 (podrobnejšie údaje)
telefónna predvoľba zo Slovenska 0 31
telefónna predvoľba zo zahraničia 00 421 31
poštové smerové číslo 926 01
počet obyvateľov mesta 16 795 k 31.12.2011 (podrobnejšie údaje)
rozloha mesta 3 044 ha
nadmorská výška mesta od 124 do 130 m n.m.
prvá písomná zmienka o meste rok 1313
primátor mesta Ing. Martin Tomčányi
dlhodobý korunový rating mesta BBB- (stabilný výhľad)
dlhodobý devízový rating mesta BB+ (stabilný výhľad)
krátkodobý rating mesta S2
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-25
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond