Kancelária kontrolóra mesta Sereď

Horváthová Zuzana, Mgr.

mestská kontrolórka

Kancelária: 30
Klapka: 128

0907 736 839
kontrolor@sered.sk
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-13
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond