Kancelária kontrolóra mesta Sereď

Horváthová Zuzana, Mgr.

hlavná kontrolórka mesta

Kancelária: 30
Klapka: 128

0907 736 839
kontrolor@sered.sk
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-05-02
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond