Mestské zastupiteľstvo

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Seredi


Harmonogram rokovaní Mestského zastupiteľstva v Seredi

15.11.2022 (Utorok) - Mestské zastupiteľstvo
08.12.2022 (Štvrtok) - Mestské zastupiteľstvo

Okrem uvedených termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva budú tieto zvolávané i podľa aktuálnej potreby.

VOLEBNÝ OBVOD 1

ULICE: Amazonská, Bratislavská, Cukrovarská, Dolnostredská, D.Štúra, Fándlyho, Garbiarska, Južná, Kasárenská, Kostolná, Kukučínova, Letná, Malý háj, Mládežnícka, Mlynárska, Námestie slobody, Niklová, Novomestská, Nový majer, Parková, Pažitná, Poľná, Považský breh, Pribinova, Priemyselná, Starý most, Šintavská, Školská, Trnavská cesta, Vonkajší rad

Bucha Miroslav, MUDr.

poslanec

Volebný obvod: č.1

0905/303567
miro.bucha@gmail.com

Červeňová Edita, JUDr.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Horváth Bystrík, Ing.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Irsák Michal, JUDr.

poslanec

Volebný obvod: č.1

0903/414523
317892880
michal.irsak@gmail.com

Kráľ Róbert, Ing. arch.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Královič Marcel, Mgr.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Kurbel Pavol

poslanec

Volebný obvod: č.1

0905/626236
317892979
p.kurbel@gmail.com

Michal Hanus, PhDr.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Stareček Róbert

poslanec

Volebný obvod: č.1

0905/563946
jostav@nextra.sk

VOLEBNÝ OBVOD 2

ULICE: A. Hlinku, Čepeňská, Dolnomajerská, Hornomajerská, Hviezdoslavova, Fraňa Kráľa, Jesenského, Jilemnického, Komenského, Krásna, Kúpeľné námestie, Legionárska, M.R.Štefánika, Námestie republiky, Nová, Orechová, Pekárska, Poštová, Priečna, Rovná, Slnečná, Slnečná II, SNP, Spádová, Šulekovská, Vinárska, Vysoká, Záhradná, Železničná

Dúbravec Anton, Bc.

poslanec

Volebný obvod: č.2

Kalinai Norbert, Ing.

poslanec

Volebný obvod: č.2

Karmažínová Pavlína, Mgr.

poslanec

Volebný obvod: č.2

Kramárová Slávka, PaedDr.

poslanec

Volebný obvod: č.2

0948/324023
skramarova@azet.sk

Kurbel Ondrej, Ing.

poslanec

Volebný obvod: č.2

Veselický Ľubomír, Bc.

poslanec

Volebný obvod: č.2

0905/592707
lveselicky@gmail.com

VOLEBNÝ OBVOD 3

ULICE: 8. mája, Dlhá, Dolnočepeňská, Družstevná, Hornočepeňská, Hrnčiarska, Ivana Krasku, Jasná, Jelšová, Krátka, Krížna, Kuzmányho, Lipová, Lúčna, Ľ. Podjavorinskej, Malá ulička, Matičná, Mierová, Murgašova, Obežná, Pionierska, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Severná, Sládkovičova, Strednočepeňská, Stromová, Svätoplukova, Športová, Štefana Moyzesa, Tehelná, Topoľová, Vážska, Veterná, Vojanská

Fačkovcová Mária, Ing.

poslanec

Volebný obvod: č.3

Irsák Dušan

poslanec

Volebný obvod: č.3

0905/605088
dusan@wingsreality.eu

Karmažín Tomáš, Mgr.

poslanec

Volebný obvod: č.3

Mgr. Marta Némethová

poslanec

Volebný obvod: č.3

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond