Mestské zastupiteľstvo

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Seredi


Harmonogram rokovaní Mestského zastupiteľstva v Seredi

20.06.2024 (Štvrtok) - Mestské zastupiteľstvo
19.09.2024 (Štvrtok) - Mestské zastupiteľstvo
14.11.2024 (Štvrtok) - Mestské zastupiteľstvo
12.12.2024 (Štvrtok) - Mestské zastupiteľstvo

Okrem uvedených termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva budú tieto zvolávané i podľa aktuálnej potreby.

VOLEBNÝ OBVOD 1

ULICE: Amazonská, Bratislavská, Cukrovarská, Dolnostredská, D.Štúra, Fándlyho, Garbiarska, Jarná, Južná, Kasárenská, Kostolná, Kukučínova, Letná, Malý háj, Mládežnícka, Mlynárska, Námestie slobody, Niklová, Novomestská, Nový majer, Parková, Pažitná, Poľná, Považský breh, Pribinova, Priemyselná, Starý most, Šintavská, Školská, Trnavská cesta, Vonkajší rad

Červeňová Edita, JUDr.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Hilkovičová Martina, Ing.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Himpán Ján, Ing.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Irsák Michal, JUDr.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Jankulár Ján, Mgr.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Štefanek Erik, Bc.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Švorc Ľubomír, prof.Ing.DrSc.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Tóth Marek, JUDr. PhDr., LL.M.

poslanec

Volebný obvod: č.1

0908/421364
marcus.toth@gmail.com

VOLEBNÝ OBVOD 2

ULICE: A. Hlinku, Čepeňská, Dolnomajerská, Hornomajerská, Hviezdoslavova, Fraňa Kráľa, Jesenského, Jilemnického, Komenského, Krásna, Kúpeľné námestie, Legionárska, M.R.Štefánika, Námestie republiky, Nová, Orechová, Pekárska, Poštová, Priečna, Rovná, Slnečná, Slnečná II, SNP, Spádová, Šulekovská, Vinárska, Vysoká, Záhradná, Železničná

Dúbravec Anton, Bc.

poslanec

Volebný obvod: č.2

Godáň Matej, Mgr.

poslanec

Volebný obvod: č.2

0911/270969
godanmatej@gmail.com

Kramárová Slávka, PaedDr.

poslanec

Volebný obvod: č.2

0948/324023
skramarova@azet.sk

Sabová Dudášová Miroslava, Bc.

poslanec

Volebný obvod: č.2

Sojka Lukáš, Mgr.

poslanec

Volebný obvod: č.2

0907/084936
sojkac@hotmail.com

Takáč Martin, JUDr.

poslanec

Volebný obvod: č.2

VOLEBNÝ OBVOD 3

ULICE: 8.mája, Dlhá, Dolnočepeňská, Družstevná, Hornočepeňská, Hrnčiarska, Ivana Krasku, Jasná, Jelšová, Konvalinková, Krátka, Krížna, Kuzmányho, Lipová, Lúčna, Ľ.Podjavorinskej, Malá ulička, Matičná, Mierová, Murgašova, Nezábudková, Obežná, Pionierska, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Severná, Sládkovičova, Strednočepeňská, Stromová, Svätoplukova, Športová, Štefana Moyzesa, Tehelná, Topoľová, Vážska, Veterná, Vojanská

Buchová Oľga

poslanec

Volebný obvod: č.3

0908/845263
buchovao@gmail.com

Fačkovcová Mária, Ing.

poslanec

Volebný obvod: č.3

Jurina Rastislav, Ing. PhD.

poslanec

Volebný obvod: č.3

Karmažín Tomáš, Mgr.

poslanec

Volebný obvod: č.3

Sečen Jozef, Ing.

poslanec

Volebný obvod: č.3

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe