Mestské zastupiteľstvo

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Seredi


Harmonogram rokovaní Mestského zastupiteľstva v Seredi

13.12.2018 (Štvrtok) - Mestské zastupiteľstvo

Okrem uvedených termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva budú tieto zvolávané i podľa aktuálnej potreby.

VOLEBNÝ OBVOD 1

ULICE: Dolnostredská, Kostolná, Mládežnícka, Mlynárska, Novomestská, Považský breh, Cukrovarská, Kukučínova, Školská, D.Štúra, Fándlyho, Bratislavská, Kasárenská, Malý Háj, Nový Majer, Pažitná, Poľná, Pribinova, Trnavská cesta, Vonkajší rad, Garbiarska, Nám. Slobody, Parková, Starý most, Šintavská

Bucha Miroslav

poslanec

Volebný obvod: č.1

0905/303567
miro.bucha@gmail.com

Hanus Michal, PhDr.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Horváth Bystrík, Ing.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Irsák Michal, JUDr.

poslanec

Volebný obvod: č.1

0903/414523
michal.irsak@notar.sk

Karmažínová Pavlína, Bc.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Koričanský Michal

poslanec

Volebný obvod: č.1

Kráľ Róbert, Ing. arch.

poslanec

Volebný obvod: č.1

0905/608150
kralr@stonline.sk

Královič Marcel, Mgr.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Kurbel Pavol

poslanec

Volebný obvod: č.1

0905/626236
p.kurbel@gmail.com

VOLEBNÝ OBVOD 2

ULICE: Dolnomajerská, Legionárska, M.R.Štefánika, A.Hlinku, Čepeňská, Kúpeľné nám., Pekárska, Poštová, SNP, Spádová, Vinárska, Záhradná, Jesenského, Komenského, Železničná, Hornomajerská, Hviezdoslavova, F.Kráľa, Jilemnického, Krásna, Nová, Priečna, Rovná, Slnečná, Slnečná II, Šulekovská, Vysoká

Belányiová Iveta, Ing.

poslanec

Volebný obvod: č.2

Dúbravec Anton, Bc.

poslanec

Volebný obvod: č.2

Lovecký Marek, Ing.

poslanec

Volebný obvod: č.2

Stareček Róbert

poslanec

Volebný obvod: č.2

0905/563946
jostav@nextra.sk

Veselický Ľubomír, Bc.

poslanec

Volebný obvod: č.2

0905/592707
lveselicky@gmail.com

Vydarená Božena

poslanec

Volebný obvod: č.2

VOLEBNÝ OBVOD 3

ULICE: Dlhá, Hrnčiarska, I.Krasku, Lipová, Ľ.Podjavorinskej, Malá ulička, Obežná, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Športová, Topoľová, Vojanská, 8.mája, Dolnočepeňská, Družstevná, Kuzmányho, Matičná, Murgašova, Sládkovičova, Stromová, Svätoplukova, Š.Moyzesa, Jasná, Jelšová, Krátka, Krížna, Lúčna, Pionierska, Mierová, Severná, Strednočepeňská, Tehelná, Vážska, Veterná, Hornočepeňská

Buch Milan

poslanec

Volebný obvod: č.3

0905/787192
milanbuch1@gmail.com

Irsák Dušan

poslanec

Volebný obvod: č.3

Karmažín Tomáš, Mgr.

poslanec

Volebný obvod: č.3

Némethová Marta, Mgr.

poslanec

Volebný obvod: č.3

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018