Sereď dejiny mesta - publikácia

Publikácia

Publikácia o meste Sereď400 strán na kriedovom papieri, pevná väzba
Vydalo Mesto Sereď 2002
Zostavili: PhDr. Eva Vrabcová a Mgr. arch. Rastislav Petrovič
Publikáciu si môžete zakúpiť za cenu 13,28 eura v Mestskom múzeu v Seredi, alebo v kníhkupectve Slnečnica v kine NOVA.
 
 
 
 

Obsah

 
Obsah
Slovo na úvod – príhovor primátora
5
Príhovor zostavovateľov
7
Vojtech Mihálik – Jar, Leto
8
Lokalizácia a prírodné pomery – Pavol Ištok
11
Sereď od praveku po stredovek – Jozef Ižóf
23
Sereď v stredoveku – Vincent Sedlák
39
Mestečko Sereď od Moháča do rokov meruôsmych (1526- 1848) – Marta Melníková
51
Sereď od revolúcie po rozpad monarchie (1848 – 191 ) – Veronika Nováková
77
Sereď v Československej a prvej Slovenskej republike (1918 – 1945) – Eva Vrabcová
91
Sereď od demokracie k totalite (1945 – 1960) – Eva Vrabcová
115
Vojtech Mihálik – Jeseň, Zima
133
Cirkevné dejiny do reformácie – František Oslanský
135
Cirkevné dejiny od reformácie po súčasnosť – Róbert Ambroš
141
Z dejín židovskej komunity do roku 1918 – Juraj Koday
151
Kultúrny život do roku 1918 – Alexander Šimkovič
165
Kultúrny život po roku 1918 – Ján Navrátil
177
Bernolákov samovzdelávací krúžok – Vojtech Mihálik
187
Spevokol Zvon – Viliam Karmažin
193
Dychová hudba – Erich Chmelár
197
Tradičná ľudová kultúra – Izabela Danterová
201
Nárečie Serede a okolia – Ivor Ripka
209
Spolkový život – Elena Mannová
217
Cechy – Veronika Nováková
227
Živnosti, obchod a priemysel – Eva Vrabcová, Rastislav Petrovič, Paulína Mallá
253
Doprava – Rastislav Petrovič, Eva Vrabcová, Paulína Mallá
269
Školstvo – Emília Hrušovská, Paulína Mallá
275
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť – Štefan Olejár
289
Šport – Michal Noskovič
299
Pôvod názvu mesta Sereď – Vincent Sedlák
309
Symboly mesta Sereď – Veronika Nováková
313
Architektúra a pamiatky – Rastislav Petrovič
319
Nálezy mincí v Seredi a jej blízkom okolí – Ján Hunka
337
Osobnosti – Eva Vrabcová, Rastislav Petrovič
345
Výberová bibliografia – Alžbeta Sedliaková
361
Obsah
367
Farebná obrazová príloha
1-32
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-12
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe