Hádzaná

Hádzanársky klub Slávia Sereď

Sídlo: Garbiarska 51/57 926 01 Sereď
mob. 094569348
bankové spojenie: UniCredit BANK IBAN 1211110000001033153008
IČO 31872662
 
Prezident HK: Mgr. Milan Novák
Tajomník: Mgr. Lukáš Sojka

Členovia výboru: Juraj Mészáros, Mária Lanczová, Jozef Sekereš, Jaroslav Sokol, Marek Ončo,Viktória Mészárosová, Ing. Miroslav Fogel
 
Tréningový cyklus: ŠH OA, športový areál a bazén ZŠ J. Fándlyho Sereď
Kontakt: mob. Mgr. Milan Novák 0904569348
Zameranie klubu: Činnosť je zameraná na voľnočasové aktivity detí, mládeže, dospelých, reprezentáciu mesta Sereď v  rámci SR a zahraničia.


Tréningový cyklus: ŠH OA, športový areál a bazén ZŠ J. Fándlyho Sereď
Kontakt: mob. Mgr. Milan Novák 0904569348
Zameranie klubu: Činnosť klubu je zameraná na rozvoj hádzanej a športovú činnosť dospelých, mládeže a detí v meste Sereď a jej okolí. Našou snahou je predchádzať drogovej závislosti, kriminalite a vhodnou formou vypĺňať voľný čas.
 
Družstvá HK a súťaže v ročníku 2023/24:
- 2 družstvá predprípravky - MZ v rámci TaNKZHá
- družstvo prípravky MTKZHá
- mladšie žiačky - MTKZHá - postup na MSR
- staršie žiačky - MTKZHá - postup na MSR
- dorastenky - 1. regionálna liga - postup do skupiny o 1. - 8. miesto
- MSR CVČ a ŠŠS

História klubu:

Tento dynamický šport, ktorý má v Seredi bohatú minulosť, založený v 60. rokoch sa viac a viac dostáva do povedomia občanov Serede a blízkeho okolia. Je to vďaka mládežníckym družstvám. Školské športové stredisko pri ZŠ Juraja Fándlyho dosahuje vynikajúce výsledky nielen v domácich súťažiach, ale aj na medzinárodných turnajoch. 
 
História klubu je veľmi bohatá a siaha do šesťdesiatych rokov 20. storočia HK v v tomto období vystupoval pod rôznymi názvami až sa ustálil dnešný názov. Družstvá žien a dorastu v 20. storočí hrávali súťaže v rámci Západoslovenského kraja. Postupne sa začala prejavovať práca s mládežou. V súťažnom ročníku 2000/2001 sa družstvo mladších žiačok stalo majsterkami Trnavského kraja. Družstvo dorasteniek sa postupne prebojovalo do 1.ligy. Najlepším obdobím pre žiačky bol súťažný ročník 2004/2005, kedy sa v celoslovenskej súťaži ŠŠS a CVČ stali majsterkami SR. V ročníku 2006/2007 sa mladšie žiačky stali majsterkami Trnavského kraja a na majstrovstvách SR obsadili 3. miesto. a dorastenky obsadili v 1.lige 8. miesto. Naše dievčatá aj v ďalších rokoch dosahovali vynikajúce výsledky v rámci svojich súťaží a vzorne reprezentovali Sereď na medzinárodných turnajoch, z ktorých si do vitríny priniesli niekoľko cenných pohárov.
 

Najlepšie výsledky v 2022/23

- 3. miesto na MSR CVČ
- 2. miesto ml.žiačok v TK a  5. miesto na MSR, 1. miesto na medzinárodnom turnaji O hanácky pohár vo Velkej nad Veličkou
- 2. miesto st. žiačok a 5. miesto na Prague handball cup
- 4. miesto dorasteniek v 1. regionálnej lige

Najvýznamnejší tréneri v histórii HK:

JUDr. Jozef Horváth
Mgr. Milan Novák
Ján Bíro
Milan Horehleď
Ľudovít Lipovský
Milan Hrušovský
Ing Vladimír Svitek
Jozef Sekereš
Katarína Dubajová
 
 

Hádzanársky klub Slávia Sereď

Hádzanársky klub Slávia SereďHádzanársky klub Slávia SereďHádzanársky klub Slávia SereďHádzanársky klub Slávia SereďHádzanársky klub Slávia SereďHádzanársky klub Slávia SereďHádzanársky klub Slávia Sereď
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-02-29
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe