Hádzaná

Hádzanársky klub Slávia Sereď

 
HK Slávia logoIČO: 31872662 
Sídlo HK: ZŠ J. Fándlyho Sereď
Prezident klubu: Mgr. Milan Novák
Tajomník: Ján Bíro 

Ostatní členovia výboru HK: 
Mária Lanczová, Jozef Sekereš, Roman Durdiak, Beáta Bírová, Juraj Meszaros, Ing. Igor Ivan

Klubové farby: biela, modrá, červená 
Farby dresov: biela, červená, belasá 

Tréningový cyklus: ŠH OA, športový areál a bazén ZŠ J. Fándlyho Sereď
Kontakt: mob. Mgr. Milan Novák 0904569348
Zameranie klubu: Činnosť klubu je zameraná na rozvoj hádzanej a športovú činnosť dospelých, mládeže a detí v meste Sereď a jej okolí. Našou snahou je predchádzať drogovej závislosti, kriminalite a vhodnou formou vypĺňať voľný čas.

Hádzanársky klub má v súťažiach 5 družstiev:
1. liga ženy
Regionálna liga dorastenky
MTK mladšie žiačky
Prípravka – turnajový systém TK a NK
Celoslovenská súťaž CVČ a ŠŠS

História klubu:
Tento dynamický šport, ktorý má v Seredi bohatú minulosť, založený v 60. rokoch sa viac a viac dostáva do povedomia občanov Serede a blízkeho okolia. Je to vďaka mládežníckym družstvám. Školské športové stredisko pri ZŠ Juraja Fándlyho dosahuje vynikajúce výsledky nielen v domácich súťažiach, ale aj na medzinárodných turnajoch. 
 
História klubu je veľmi bohatá a siaha do šesťdesiatych rokov 20. storočia HK v v tomto období vystupoval pod rôznymi názvami až sa ustálil dnešný názov. Družstvá žien a dorastu v 20. storočí hrávali súťaže v rámci Západoslovenského kraja. Postupne sa začala prejavovať práca s mládežou. V súťažnom ročníku 2000/2001 sa družstvo mladších žiačok stalo majsterkami Trnavského kraja. Družstvo dorasteniek sa postupne prebojovalo do 1.ligy. Najlepším obdobím pre žiačky bol súťažný ročník 2004/2005, kedy sa v celoslovenskej súťaži ŠŠS a CVČ stali majsterkami SR. V ročníku 2006/2007 sa mladšie žiačky stali majsterkami Trnavského kraja a na majstrovstvách SR obsadili 3. miesto. a dorastenky obsadili v 1.lige 8. miesto. Naše dievčatá aj v ďalších rokoch dosahovali vynikajúce výsledky v rámci svojich súťaží a vzorne reprezentovali Sereď na medzinárodných turnajoch, z ktorých si do vitríny priniesli niekoľko cenných pohárov.
 
Naše ženy si po zlúčení s UDHK Nitra po dva roky vyskúšali aj nadnárodnú súťaž WHIL. V súčasnosti ženy reprezentujú klub a Sereď v 1.celoslovenskej lige. V roku 2014 prekvapili naše najmenšie dievčatá, ktoré na najväčšom mládežníckom turnaji PRAGUE HANDBALL CUP 2014 obsadili vo svojej kategórii vynikajúce 2. miesto. Okrem toho, že sa naše družstvá zúčastňujú hádzanárskych turnajov, pravidelne usporadúvame žiacke turnaje a pre ženy Memoriál JUDr. Jozefa Horvátha.

Najvýznamnejší tréneri v histórii HK:
JUDr. Jozef Horváth
Mgr. Milan Novák 
Ján Bíro
Milan Horehleď
Ľudovít Lipovský
Milan Hrušovský
Ing Vladimír Svitek
Jozef Sekereš
 
 
Zverejnená fotografia z roku 1971:
horný rad zľava: Gitka Mináriková, Anna Špániková, Oľga Brandisová, Viera Horváthová, Anna Verešová, tréner Milan Horehleď
dolný rad zľava: Ida Biháryová, Božena Vydarená, Ľudmila Holičková, Helena Bohunická, Vilma Poláková, Emília Matulová
 
 
 

HK Slávia Sereď

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2019-03-26
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond