Kultúrna komisia

Zloženie komisie

 
PREDSEDA:
Ing. Martina Hilkovičová
 
ČLENOVIA:
 • Bc. Miroslava Sabová Dudášová
 • Patrik Eckert
 • DiS. Art. Dagmar Šajbidorová
 • Antónia Bánovská
  Ing. Marcel Červenka
  Mgr. arch. Rastislav Petrovič
  Mgr. Ivana Gálusová
  Tomáš Šesták, BBA.
TAJOMNÍČKA:
Karmen Vavrová
 

Náplň práce

Komisia plní najmä tieto úlohy: posudzuje žiadosti o dotácie v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v oblasti kultúry. Napomáha pri ochrane kultúrnych pamiatok a správe a údržbe miestnych historických pamiatok, organizovaní kultúrnych podujatí v meste, zvoláva spoločné stretnutia s inými kultúrnymi  inštitúciami, ktoré sídlia v meste Sereď a spolupracuje s nimi, tvorí a koordinuje kalendár kultúrnych podujatí na kalendárny rok.
 

Zápisnice komisie

 

Programy komisie

 

Účasť na zasadnutiach komisie

 

Archív

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-12-15
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe