Tiesňové volania

Polícia tiesňové volanie 112 (158)
Polícia, obvodné oddelenie Sereď, Pekárska ul. 789 2333
Mestská polícia tiesňové volanie 159
Mestská polícia, Jesenského 3015 789 2541, 701 6571
Požiarna ochrana tiesňové volanie 112 (150)
Požiarny zbor Sereď, Poštová ul. - požiarny útvar 789 2222
Ohlasovňa požiarov 789 4033
Požiarna zbrojnica - garáž 789 2297
Záchranná služba tiesňové volanie 112 (155)
Lekárska pohotovostná služba 031/7838 810
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-06
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe