Oddelenie finančné

Florišová Eva, Ing.

vedúca oddelenia

Kancelária: 15
Klapka: 238

0918 450 855
ekonom@sered.sk

Kiššová Martina

personálny referent a referent daní a poplatkov

Referát: referát mzdový a personálny
Kancelária: 12
Klapka: 264

Kulichová Michaela, Ing.

referent daní a poplatkov

Referát: referát daní a poplatkov
Kancelária: 13
Klapka: 241

Veronika Cesnaková

mzdárka

Referát: referát mzdový a personálny
Kancelária: 12
Klapka: 266

Kučeráková Mária

pokladníčka

Referát: referát účtovníctva
Kancelária: 5
Klapka: 244

Hilková Martina

účtovníčka

Referát: referát účtovníctva
Kancelária: 14
Klapka: 258

Dvorská Ingrid

účtovníčka

Referát: referát účtovníctva
Kancelária: 14
Klapka: 257

Ozimyová Mária, Mgr.

evidencia majetku mesta

Referát: referát majetku
Kancelária: 17
Klapka: 239

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-03-18
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe