Oddelenie sociálne, bytové a rodiny

Adamčíková Silvia, PhDr.

vedúca oddelenia

Kancelária: 9
Klapka: 254

Vadovičová Jana, Mgr.

bytový referent a referent rodiny

Referát: referát bytový a referát rodiny
Kancelária: 10
Klapka: 245

Mrnková Mária, Ing.

sociálna pracovníčka a referent rodiny

Referát: referát sociálny a referát rodiny
Kancelária: 6
Klapka: 251

0903 243 093
maria.mrnkova@sered.sk
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-01-02
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď