Volejbal

OZ Klub volejbalu Sereď


OZ Klub volejbalu Sereď LogoTajomník OZ: Anton Jamrich
Adresa: Veterná 3121/4, 926 00 Sereď
web: www.volejbalsered.wz.cz

 
 
Občianske združenie Klub volejbalu Sereď bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR 17. 12. 2007 pod číslom VVS/1 – 900/90 – 30998. Klub mám momentálne 45 členov a 3 súťažné družstvá, ktoré sa zúčastňujú predovšetkým turnajov.

Tréningy : 
ŠKRT - utorok a piatok v telocvični na ZŠ J.A.Komenského v Seredi
Juniori - nedeľa v telocvični na ZŠ J.A.Komenského v Seredi
Chrobáčiky – nedeľa v športovej hale RELAX 

OZ Klub volejbalu Sereď bolo založené s cieľmi:
  • pestovať u členov radosť z pohybu, poskytovať regeneráciu fyzických síl a možnosť prevencie civilizačných ochorení
  • viesť deti a mládež k volejbalu a ďalšej športovej činnosti, telesnej kultúre a zdravému životnému štýlu
  • vytvárať podmienky pre športové vyžitie v rôznych druhoch športu, predovšetkým vo volejbale
  • rozvíjať rekreačnú športovú činnosť pre deti, mládež, ale aj dospelýc h
  • spolupracovať s ostatnými občianskymi združeniami podobného zamerania na Slovensku a v zahraničí pri organizácii súťaží medzi klubmi
  • organizovať turnaje, stretnutia, sústredenia, relaxačné pobyty pre regeneráciu a oddych v priebehu celého kalendárneho roka
  • obhajovať záujmy svojich členov, propagovať vlastnú činnosť, telesnú výchovu a šport

OZ Klub volejbalu Sereď

OZ Klub volejbalu SereďOZ Klub volejbalu SereďOZ Klub volejbalu Sereď
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-12
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe