Dotácie z rozpočtu mesta

Dotácie z rozpočtu mesta

 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na podporu rozvoja mesta a životného prostredia 2024 PDF [364 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2024 PDF [214 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na sociálnu oblasť 2024 PDF [201 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na oblasť mládeže 2024 PDF [109 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na kultúrnu oblasť 2024 PDF [197 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na kultúru 2023 PDF [199 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na sociálnu oblasť 2023 PDF [205 KB]
 • Schválené výšky dotácií - Rozvoj telovýchovy a športu v roku 2023 PDF [224 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na oblasť rozvoja mesta Sereď a životné prostredie 2023 PDF [259 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií šport 1. polrok 2023 PDF [199 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na oblasť mládeže 2023 PDF [202 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na oblasť rozvoja mesta Sereď a životné prostredie 2022 PDF [182 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na sociálnu oblasť 2022 PDF [68 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na kultúrnu oblasť 2022 PDF [55 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na oblasť mládeže 2022 PDF [102 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2022 PDF [105 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na sociálnu oblasť 2021 PDF [67 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na kultúru 2021 PDF [43 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na oblasť mládeže 2021 PDF [102 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2021 PDF [104 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na oblasť mládeže 2020 - zvýšenie PDF [188 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2020 - zvýšenie PDF [213 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na oblasť mládeže 2020 - zníženie PDF [183 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2020 - zníženie PDF [183 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na oblasť mládeže 2020 PDF [178 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2020 PDF [197 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na oblasť mládeže 2019 - II. polrok PDF [261 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2019 - II. polrok PDF [198 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na oblasť mládeže 2019 PDF [113 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2019 PDF [177 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2018 PDF [119 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na sociálnu oblasť 2018 PDF [197 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na oblasť mládeže 2018 PDF [111 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na kultúru 2018 PDF [198 KB]
 • Kritériá na prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2017 PDF [139 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2017 PDF [74 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na sociálnu oblasť 2017 PDF [210 KB]
 • Kritériá na prerozdelenie a schválenie dotácií na oblasť mládeže 2017 PDF [137 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na oblasť mládeže 2017 PDF [99 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na kultúru 2017 PDF [215 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2016 PDF [110 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na sociálnu oblasť 2016 PDF [215 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na oblasť mládeže 2016 PDF [103 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na kultúru 2016 PDF [207 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2015 PDF [192 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na sociálnu oblasť 2015 PDF [56 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na oblasť mládeže 2015 PDF [182 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na kultúru 2015 PDF [204 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2014 PDF [261 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na sociálnu oblasť 2014 PDF [59 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na oblasť mládeže 2014 PDF [199 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na kultúru 2014 PDF [261 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na prípravu osláv 700. výročia zmienky o Seredi 2013 PDF [410 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2013 PDF [455 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na sociálnu oblasť 2013 PDF [58 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na oblasť mládeže 2013 PDF [399 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na kultúru 2013 PDF [264 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na prípravu osláv 700. výročia zmienky o Seredi 2012 PDF [387 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2012 PDF [130 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na sociálnu oblasť 2012 PDF [164 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na oblasť mládeže 2012 PDF [184 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na kultúru 2012 PDF [385 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2011 - 3. zmena PDF [174 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2011 - 2. zmena PDF [134 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2011 - 1. zmena PDF [134 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2011 PDF [134 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na sociálnu oblasť 2011 PDF [164 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na kultúru 2011 PDF [393 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2010 - 3. zmena PDF [129 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2010 - 2. zmena PDF [132 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2010 - 1. zmena PDF [135 KB]
 • Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2010 PDF [127 KB]
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-13
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe