Pneumatiky

Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý zabezpečuje mesto, preto ich nie je možné odovzdať ani v zbernom dvore.
 
Odpadové pneumatiky je povinný konečný užívateľ odovzdať v súlade s ustanovením § 72 Zákona o odpadoch distribútorovi pneumatík.
 
Každý distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh.
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-03-06
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe