Múzeum holokaustu

Kontaktné údaje

 
Adresa: Kasárenská 1005, 926 01 Sereď
Telefón: +421 31 245 11 03
E-mail: holocaust.museum@snm.sk
Www: www.snm.sk
Facebook: http://www.facebook.com/muzeumholokaustusered/
 

Všeobecné informácie

Múzeum holokaustu v Seredi je dôležitou inštitúciou, ktorá slúži na zachovanie pamäti o tragických udalostiach slovenských Židov počas obdobia holokaustu a slúži na vzdelávanie širokej verejnosti, študentov, žiakov stredných a základných škôl. Vzdelávanie v Múzeu holokaustu poukazuje na dôsledky rasizmu, antisemitizmu, xenofóbie a stereotypizovania ,  vedie k zamysleniu sa o zneužívaní moci, o úlohe a zodpovednosti jednotlivca ako aj celej spoločnosti, organizácií a národov konfrontovaným s porušovaním ľudských práv, zdôrazňuje hodnotu rôznorodosti spoločnosti a zvyšuje empatiu k postaveniu menšín. Vzdelávaním sa v tejto oblasti taktiež vzdávame hold ľuďom, ktorí zomreli len preto, že sa narodili ako Židia. Tomuto vzdelávaniu sa systematicky venujeme v Múzeu holokaustu v autentických priestoroch bývalého pracovného a neskôr aj koncentračného tábora.
 

Otváracie hodiny :

Školský rok (september – jún)
Pondelok – Piatok: 8.00 – 15.00
Sobota: zatvorené
Nedeľa: 9.00 – 16.00
 
Letné prázdniny (júl – august)
Pondelok - piatok: 9.00 – 16.00
Sobota: zatvorené
Nedeľa: 10.00 – 17.30
 

Možnosti vstupu, vstupné

Každú prvú stredu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.
 
Základné vstupné: 7,00 €
Zľavnené vstupné: 3,00 € / 3 kultúrne poukazy
Žiaci a študenti (s platným preukazom ISIC, €o 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ), seniori od 70 rokov
Lektorát: 2,00€/osoba
Cudzojazyčný lektorát: 2,50€/osoba  
Vzdelávací program: 2,00€
Workshop: 5,00€
 
Voľný vstup:
Deti do 6 rokov, pedagogický dozor, držitelia preukazov ZŤP, držitelia preukazov ICOM, ZMS a UNESCO, držitelia preukazov múzea alebo galérie SR a ČR, členovia Klubu priateľov SNM, zamestnanci MK SR, média, prvá streda v mesiaci.
 
Vzdelávacie programy:
  • Deti a holokaust
  • Úteky z táborov smrti
  • Prenasledovanie Židov v období slovenského štátu
  • Genocída Rómov v období holokaustu
Workshop: 
  • Pracovný a koncentračný tábor v Seredi
 

Expozície

V období 2. svetovej vojny boli v Seredi, Novákoch a Vyhniach vybudované pracovné a koncentračné tábory pre Židov, odkiaľ boli vypravované deportačné vlaky do koncentračných táborov na územia okupované nacistami. Väčšina deportovaných Židov sa už naspäť nikdy nevrátila. Táborové objekty v Novákoch a Vyhniach sa nezachovali. Preto tábor v Seredi predstavuje jediný autentický pracovný a koncentračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenskej republiky.
 
 

Muzeum holocaustu

Muzeum holocaustuMuzeum holocaustuMuzeum holocaustuMuzeum holocaustuMuzeum holocaustuMuzeum holocaustuMuzeum holocaustuMuzeum holocaustuMuzeum holocaustuMuzeum holocaustuMuzeum holocaustuMuzeum holocaustuMuzeum holocaustuMuzeum holocaustuMuzeum holocaustu
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-03-01
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe