Kancelária primátora mesta Sereď

Kurbel Ondrej, Ing.

primátor mesta

Kancelária: 22
Klapka: 233

031 789 2470
0907 626 327
primator@sered.sk

Fačkovcová Mária, Ing.

zástupca primátora

Kancelária: 24
Klapka: 234

031 789 2934
0908 179 610
maria.fackovcova@sered.sk

Kavoňová Eva

asistentka primátora

Referát: sekretariát primátora
Kancelária: 21
Klapka: 232

031 789 2470
primator@sered.sk
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-06-22
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe