Rozpočty

Rozpočty v e-gove.
 

Viacročný rozpočet mesta Sereď 2024 - 2026

 • Príloha č. 2 - Schválená 1. zmena viacročného programového rozpočtu na roky 2024-2026 PDF [1.56 MB]
 • Príloha č. 1 - Schválená 1. zmena viacročného programového rozpočtu na roky 2024-2026 PDF [1.73 MB]
 • Schválená 1. zmena viacročného programového rozpočtu na roky 2024-2026 PDF [2.43 MB]
 • Príloha č. 2 - Schválený rozpčet na roky 2024-2026 podľa programov PDF [1.55 MB]
 • Príloha č. 1 - Schválený viacročný rozpočet mesta Sereď na roky 2024 -2026 PDF [1.7 MB]
 • Schválený viacročný programový rozpočet MESTA SEREĎ na roky 2024-2026 PDF [2.43 MB]

Viacročný rozpočet mesta Sereď - história

 • Viacročný programový rozpočet mesta Sereď na roky 2023 - 2025 ZIP [43.22 MB]
 • Viacročný programový rozpočet mesta Sereď na roky 2022 - 2024 ZIP [33.5 MB]
 • Viacročný programový rozpočet mesta Sereď na roky 2021 - 2023 ZIP [32.96 MB]
 • Viacročný programový rozpočet mesta Sereď na roky 2020 - 2022 ZIP [32.25 MB]
 • Viacročný programový rozpočet mesta Sereď na roky 2019 - 2021 ZIP [26.58 MB]
 • Viacročný programový rozpočet mesta Sereď na roky 2018 - 2020 ZIP [29.57 MB]
 • Viacročný programový rozpočet mesta Sereď na roky 2017 - 2019 ZIP [36.11 MB]
 • Viacročný programový rozpočet mesta Sereď na roky 2016 - 2018 ZIP [29.99 MB]
 • Viacročný programový rozpočet mesta Sereď na roky 2015 - 2017 ZIP [22.31 MB]
 • Viacročný programový rozpočet mesta Sereď na roky 2014 - 2016 ZIP [32.18 MB]
 • Viacročný programový rozpočet mesta Sereď na roky 2013 - 2015 ZIP [17.96 MB]
 • Viacročný programový rozpočet mesta Sereď na roky 2012 - 2014 ZIP [17.43 MB]
 • Viacročný programový rozpočet mesta Sereď na roky 2011 - 2013 ZIP [2.12 MB]

Záverečné účty mesta Sereď

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-06-14
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe