Rozpočty

Rozpočty v e-gove.
 

Viacročný rozpočet mesta Sereď 2024 - 2026

 • Príloha č. 2 - Schválený rozpčet na roky 2024-2026 podľa programov PDF [1.55 MB]
 • Príloha č. 1 - Schválený viacročný rozpočet mesta Sereď na roky 2024 -2026 PDF [1.7 MB]
 • Schválený viacročný programový rozpočet MESTA SEREĎ na roky 2024-2026 PDF [2.43 MB]

Viacročný rozpočet mesta Sereď 2023 - 2025

 • Príloha č. 2 - Schválená 8. zmena programového rozpočtu na roky 2023-2025 PDF [1.59 MB]
 • Príloha č. 1 - Schválená 8. zmena rozpočtu MESTA SEREĎ na roky 2023 -2025 podľa funkčnej a ekon. klasif. PDF [1.75 MB]
 • Schválená 8. zmena viacročného programového rozpočtu na roky 2023-2025 PDF [2.43 MB]
 • Príloha č. 2 - Schválená 7. zmena programového rozpočtu na roky 2023-2025 PDF [1.59 MB]
 • Príloha č. 1 - Schválená 7. zmena rozpočtu MESTA SEREĎ na roky 2023 -2025 podľa funkčnej a ekon. klasif. PDF [1.75 MB]
 • Schválená 7. zmena viacročného programového rozpočtu na roky 2023-2025 PDF [2.43 MB]
 • Príloha č. 2 - Schválená 6. zmena programového rozpočtu na roky 2023-2025 PDF [1.59 MB]
 • Príloha č. 1 - Schválená 6. zmena rozpočtu MESTA SEREĎ na roky 2023 -2025 podľa funkčnej a ekon. klasif. PDF [1.75 MB]
 • Schválená 6. zmena viacročného programového rozpočtu na roky 2023-2025 PDF [2.43 MB]
 • Príloha č. 2 - Schválená 5. zmena programového rozpočtu na roky 2023-2025 PDF [1.59 MB]
 • Príloha č. 1 - Schválená 5. zmena rozpočtu MESTA SEREĎ na roky 2023 -2025 podľa funkčnej a ekon. klasif. PDF [1.74 MB]
 • Schválená 5. zmena viacročného programového rozpočtu na roky 2023-2025 PDF [2.43 MB]
 • Príloha č. 2 - Schválená 4. zmena programového rozpočtu na roky 2023-2025 PDF [1.58 MB]
 • Príloha č. 1 - Schválená 4. zmena rozpočtu MESTA SEREĎ na roky 2023 -2025 podľa funkčnej a ekon. klasif. PDF [1.73 MB]
 • Schválená 4. zmena viacročného programového rozpočtu na roky 2023-2025 PDF [2.43 MB]
 • Príloha č. 2 - Schválená 3. zmena programového rozpočtu na roky 2023-2025 PDF [1.58 MB]
 • Príloha č. 1 - Schválená 3. zmena rozpočtu MESTA SEREĎ na roky 2023 -2025 podľa funkčnej a ekon. klasif. PDF [1.74 MB]
 • Schválená 3. zmena viacročného programového rozpočtu na roky 2023-2025 PDF [2.43 MB]
 • Príloha č. 2 - Schválená 2. zmena programového rozpočtu na roky 2023-2025 PDF [1.58 MB]
 • Príloha č. 1 - Schválená 2. zmena rozpočtu MESTA SEREĎ na roky 2023 -2025 podľa funkčnej a ekon. klasifikácie PDF [1.73 MB]
 • Schválená 2. zmena viacročného programového rozpočtu na roky 2023-2025 PDF [2.43 MB]
 • Príloha č. 2 - Schválená 1. zmena programového rozpočtu na roky 2023-2025 PDF [1.56 MB]
 • Príloha č. 1 - Schválená 1. zmena rozpočtu MESTA SEREĎ na roky 2023 -2025 podľa funkčnej a ekon. klasif. PDF [1.72 MB]
 • Schválená 1. zmena viacročného programového rozpočtu na roky 2023-2025 PDF [2.43 MB]
 • Príloha č. 2 - Schválený rozpočet na roky 2023-2025 podľa programov PDF [1.56 MB]
 • Príloha č. 1 - Schválený rozpočet MESTA SEREĎ na roky 2023 -2025 podľa funkčnej a ekon. klasif. PDF [1.69 MB]
 • Schválený viacročný programový rozpočet na roky 2023-2025 PDF [2.42 MB]

Viacročný rozpočet mesta Sereď 2022 - 2024

 • Schválená 6. zmena viacročného rozpočtu 2022-2024 - príloha č. 2 PDF [1.58 MB]
 • Schválená 6. zmena viacročného rozpočtu 2022-2024 - príloha č. 1 PDF [1.73 MB]
 • Schválená 6. zmena viacročného rozpočtu 2022-2024 PDF [2.43 MB]
 • Schválená 5. zmena viacročného rozpočtu 2022-2024 - príloha č. 2 PDF [1.58 MB]
 • Schválená 5. zmena viacročného rozpočtu 2022-2024 - príloha č. 1 PDF [1.73 MB]
 • Schválená 5. zmena viacročného rozpočtu 2022-2024 PDF [2.45 MB]
 • Schválená 4. zmena viacročného rozpočtu 2022-2024 - príloha č. 2 PDF [1.58 MB]
 • Schválená 4. zmena viacročného rozpočtu 2022-2024 - príloha č. 1 PDF [1.73 MB]
 • Schválená 4. zmena viacročného rozpočtu 2022-2024 PDF [2.44 MB]
 • Schválená 3. zmena viacročného rozpočtu 2022-2024 - príloha č. 2 PDF [1.57 MB]
 • Schválená 3. zmena viacročného rozpočtu 2022-2024 - príloha č. 1 PDF [1.72 MB]
 • Schválená 3. zmena viacročného rozpočtu 2022-2024 PDF [2.42 MB]
 • Schválená 2. zmena viacročného rozpočtu 2022-2024 - príloha č. 2 PDF [1.56 MB]
 • Schválená 2. zmena viacročného rozpočtu 2022-2024 - príloha č. 1 PDF [1.71 MB]
 • Schválená 2. zmena viacročného rozpočtu 2022-2024 PDF [2.42 MB]
 • Schválená 1. zmena viacročného rozpočtu 2022-2024 - príloha č. 2 PDF [1.55 MB]
 • Schválená 1. zmena viacročného rozpočtu 2022-2024 - príloha č. 1 PDF [1.69 MB]
 • Schválená 1. zmena viacročného rozpočtu 2022-2024 PDF [2.42 MB]
 • Príloha č. 2 - Schválený rozpočet na roky 2022-2024 podľa programov PDF [1.54 MB]
 • Príloha č. 1 - Schválený rozpočet na roky 2022- 2024 podľa funkčnej a ekon. klasifikácie PDF [1.66 MB]
 • Schválený viacročný programový rozpočet na roky 2022-2024 PDF [2.42 MB]

Viacročný rozpočet mesta Sereď 2021 - 2023

 • Schválená 8. zmena viacročného rozpočtu 2021-2023 - príloha 2 PDF [1.57 MB]
 • Schválená 8. zmena viacročného rozpočtu 2021-2023 - príloha 1 PDF [1.72 MB]
 • Schválená 8. zmena viacročného rozpočtu 2021-2023 PDF [2.42 MB]
 • Schválená 7. zmena viacročného rozpočtu 2021-2023 - príloha 2 PDF [1.57 MB]
 • Schválená 7. zmena viacročného rozpočtu 2021-2023 - príloha 1 PDF [1.72 MB]
 • Schválená 7. zmena viacročného rozpočtu 2021-2023 PDF [2.42 MB]
 • Schválená 6. zmena viacročného rozpočtu 2021-2023 - príloha 2 PDF [1.56 MB]
 • Schválená 6. zmena viacročného rozpočtu 2021-2023 - príloha 1 PDF [1.7 MB]
 • Schválená 6. zmena viacročného rozpočtu 2021-2023 PDF [2.42 MB]
 • Schválená 5. zmena viacročného rozpočtu 2021-2023 - príloha 2 PDF [1.55 MB]
 • Schválená 5. zmena viacročného rozpočtu 2021-2023 - príloha 1 PDF [1.53 MB]
 • Schválená 5. zmena viacročného rozpočtu 2021-2023 PDF [2.42 MB]
 • Schválená 4. zmena viacročného rozpočtu 2021-2023 - príloha 2 PDF [1.55 MB]
 • Schválená 4. zmena viacročného rozpočtu 2021-2023 - príloha 1 PDF [1.5 MB]
 • Schválená 4. zmena viacročného rozpočtu 2021-2023 PDF [2.43 MB]
 • Schválená 3. zmena viacročného rozpočtu 2021-2023 - príloha 2 PDF [1.54 MB]
 • Schválená 3. zmena viacročného rozpočtu 2021-2023 - príloha 1 PDF [1.49 MB]
 • Schválená 3. zmena viacročného rozpočtu 2021-2023 PDF [2.43 MB]
 • Schválená 2. zmena viacročného rozpočtu 2021-2023 - príloha 2 PDF [1.54 MB]
 • Schválená 2. zmena viacročného rozpočtu 2021-2023 - príloha 1 PDF [1.48 MB]
 • Schválená 2. zmena viacročného rozpočtu 2021-2023 PDF [2.42 MB]
 • Schválená 1. zmena viacročného rozpočtu 2021-2023 - príloha 2 PDF [1.53 MB]
 • Schválená 1. zmena viacročného rozpočtu 2021-2023 - príloha 1 PDF [1.48 MB]
 • Schválená 1. zmena viacročného rozpočtu 2021-2023 PDF [2.42 MB]
 • Schválený viacročný rozpočet na roky 2020 - 2022 - príloha 2 - schválené výdavky podľa programov PDF [1.53 MB]
 • Schválený viacročný rozpočet na roky 2021 - 2023 - príloha 1 - podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov PDF [1.48 MB]
 • Schválený viacročný programový rozpočet MESTA SEREĎ na roky 2021 - 2023 PDF [2.41 MB]

Viacročný rozpočet mesta Sereď 2020 - 2022

 • Schválená 8. zmena viacročného rozpočtu 2020-2022 - príloha 2 PDF [1.38 MB]
 • Schválená 8. zmena viacročného rozpočtu 2020-2022 - príloha 1 PDF [1.69 MB]
 • Schválená 8. zmena viacročného rozpočtu 2020-2022 PDF [2.43 MB]
 • Schválená 7. zmena viacročného rozpočtu 2020-2022 - príloha 2 PDF [1.38 MB]
 • Schválená 7. zmena viacročného rozpočtu 2020-2022 - príloha 1 PDF [1.69 MB]
 • Schválená 7. zmena viacročného rozpočtu 2020-2022 PDF [2.43 MB]
 • Schválená 6. zmena viacročného rozpočtu 2020-2022 - príloha 2 PDF [1.38 MB]
 • Schválená 6. zmena viacročného rozpočtu 2020-2022 - príloha 1 PDF [1.69 MB]
 • Schválená 6. zmena viacročného rozpočtu 2020-2022 PDF [2.43 MB]
 • Schválená 5. zmena viacročného rozpočtu 2020-2022 - príloha 2 PDF [1.38 MB]
 • Schválená 5. zmena viacročného rozpočtu 2020-2022 - príloha 1 PDF [1.68 MB]
 • Schválená 5. zmena viacročného rozpočtu 2020-2022 PDF [2.43 MB]
 • Schválená 4. zmena viacročného rozpočtu 2020-2022 - príloha 2 PDF [1.37 MB]
 • Schválená 4. zmena viacročného rozpočtu 2020-2022 - príloha 1 PDF [1.66 MB]
 • Schválená 4. zmena viacročného rozpočtu 2020-2022 PDF [2.43 MB]
 • Schválená 3. zmena viacročného rozpočtu 2020-2022 - príloha 2 PDF [1.35 MB]
 • Schválená 3. zmena viacročného rozpočtu 2020-2022 - príloha 1 PDF [1.65 MB]
 • Schválená 3. zmena viacročného rozpočtu 2020-2022 PDF [2.43 MB]
 • Schválená 2. zmena viacročného rozpočtu 2020-2022 - príloha 2 PDF [1.36 MB]
 • Schválená 2. zmena viacročného rozpočtu 2020-2022 - príloha 1 PDF [1.65 MB]
 • Schválená 2. zmena viacročného rozpočtu 2020-2022 PDF [2.43 MB]
 • Schválená 1. zmena viacročného rozpočtu 2020-2022 - príloha 2 PDF [1.35 MB]
 • Schválená 1. zmena viacročného rozpočtu 2020-2022 - príloha 1 PDF [1.64 MB]
 • Schválená 1. zmena viacročného rozpočtu 2020-2022 PDF [2.42 MB]
 • Schválený viacročný rozpočet na roky 2020 - 2022 - príloha 2 - schválené výdavky podľa programov PDF [1.34 MB]
 • Schválený viacročný rozpočet na roky 2020 - 2022 - príloha 1 - podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov PDF [1.46 MB]
 • Schválený viacročný programový rozpočet MESTA SEREĎ na roky 2020 - 2022 PDF [2.41 MB]

Viacročný rozpočet mesta Sereď 2019 - 2021

 • Schválená 6. zmena viacročného rozpočtu 2019-2021 - príloha 2 PDF [1.64 MB]
 • Schválená 6. zmena viacročného rozpočtu 2019-2021 - príloha 1 PDF [1.65 MB]
 • Schválená 6. zmena viacročného rozpočtu 2019-2021 PDF [2.42 MB]
 • Schválená 5. zmena viacročného rozpočtu 2019-2021 - príloha 2 PDF [1.65 MB]
 • Schválená 5. zmena viacročného rozpočtu 2019-2021 - príloha 1 PDF [1.65 MB]
 • Schválená 5. zmena viacročného rozpočtu 2019-2021 PDF [2.42 MB]
 • Schválená 4. zmena viacročného rozpočtu 2019-2021 - príloha 2 PDF [1.64 MB]
 • Schválená 4. zmena viacročného rozpočtu 2019-2021 - príloha 1 PDF [1.64 MB]
 • Schválená 4. zmena viacročného rozpočtu 2019-2021 PDF [2.42 MB]
 • Schválená 3. zmena viacročného rozpočtu 2019-2021 - príloha 2 PDF [1.63 MB]
 • Schválená 3. zmena viacročného rozpočtu 2019-2021 - príloha 1 PDF [1.63 MB]
 • Schválená 3. zmena viacročného rozpočtu 2019-2021 PDF [2.42 MB]
 • Schválená 2. zmena viacročného rozpočtu 2019-2021 - príloha 2 PDF [1.55 MB]
 • Schválená 2. zmena viacročného rozpočtu 2019-2021 - príloha 1 PDF [1.61 MB]
 • Schválená 2. zmena viacročného rozpočtu 2019-2021 PDF [2.42 MB]
 • Schválená 1. zmena viacročného rozpočtu 2019-2021 - príloha 2 PDF [1.55 MB]
 • Schválená 1. zmena viacročného rozpočtu 2019-2021 - príloha 1 PDF [1.6 MB]
 • Schválená 1. zmena viacročného rozpočtu 2019-2021 PDF [2.42 MB]
 • Schválený viacročný rozpočet na roky 2019 - 2021 - príloha 2 - schválené výdavky podľa programov PDF [1.55 MB]
 • Schválený viacročný rozpočet na roky 2019 - 2021 - príloha 1 - podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov PDF [1.59 MB]
 • Schválený viacročný programový rozpočet MESTA SEREĎ na roky 2019 - 2021 PDF [2.42 MB]

Viacročný rozpočet mesta Sereď 2018 - 2020

 • Schválená 7. zmena viacročného rozpočtu 2018-2020 - príloha 2 PDF [1.53 MB]
 • Schválená 7. zmena viacročného rozpočtu 2018-2020 - príloha 1 PDF [1.65 MB]
 • Schválená 7. zmena viacročného rozpočtu 2018-2020 PDF [2.42 MB]
 • Schválená 6. zmena viacročného rozpočtu 2018-2020 - príloha 2 PDF [1.53 MB]
 • Schválená 6. zmena viacročného rozpočtu 2018-2020 - príloha 1 PDF [1.65 MB]
 • Schválená 6. zmena viacročného rozpočtu 2018-2020 PDF [2.43 MB]
 • Schválená 5. zmena viacročného rozpočtu 2018-2020 - príloha 2 PDF [1.53 MB]
 • Schválená 5. zmena viacročného rozpočtu 2018-2020 - príloha 1 PDF [1.65 MB]
 • Schválená 5. zmena viacročného rozpočtu 2018-2020 PDF [2.42 MB]
 • Schválená 4. zmena viacročného rozpočtu 2018-2020 - príloha 2 PDF [1.03 MB]
 • Schválená 4. zmena viacročného rozpočtu 2018-2020 - príloha 1 PDF [1.1 MB]
 • Schválená 4. zmena viacročného rozpočtu 2018-2020 PDF [1.79 MB]
 • Schválená 3. zmena viacročného rozpočtu 2018-2020 - príloha 2 PDF [1.53 MB]
 • Schválená 3. zmena viacročného rozpočtu 2018-2020 - príloha 1 PDF [1.63 MB]
 • Schválená 3. zmena viacročného rozpočtu 2018-2020 PDF [2.44 MB]
 • Schválená 2. zmena viacročného rozpočtu 2018-2020 - príloha 2 PDF [1.46 MB]
 • Schválená 2. zmena viacročného rozpočtu 2018-2020 - príloha 1 PDF [1.56 MB]
 • Schválená 2. zmena viacročného rozpočtu 2018-2020 PDF [2.37 MB]
 • Schválená 1. zmena viacročného rozpočtu 2018-2020 - príloha 2 PDF [1.45 MB]
 • Schválená 1. zmena viacročného rozpočtu 2018-2020 - príloha 1 PDF [1.55 MB]
 • Schválená 1. zmena viacročného rozpočtu 2018-2020 PDF [2.36 MB]
 • Schválený viacročný rozpočet na roky 2018 - 2020 - príloha 2 - schválené výdavky podľa programov PDF [1.44 MB]
 • Schválený viacročný rozpočet na roky 2018 - 2020 - príloha 1 - podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov PDF [1.53 MB]
 • Schválený viacročný programový rozpočet MESTA SEREĎ na roky 2018 - 2020 PDF [2.36 MB]

Viacročný rozpočet mesta Sereď - história

 • Viacročný programový rozpočet mesta Sereď na roky 2017 - 2019 ZIP [36.11 MB]
 • Viacročný programový rozpočet mesta Sereď na roky 2016 - 2018 ZIP [29.99 MB]
 • Viacročný programový rozpočet mesta Sereď na roky 2015 - 2017 ZIP [22.31 MB]
 • Viacročný programový rozpočet mesta Sereď na roky 2014 - 2016 ZIP [32.18 MB]
 • Viacročný programový rozpočet mesta Sereď na roky 2013 - 2015 ZIP [17.96 MB]
 • Viacročný programový rozpočet mesta Sereď na roky 2012 - 2014 ZIP [17.43 MB]
 • Viacročný programový rozpočet mesta Sereď na roky 2011 - 2013 ZIP [2.12 MB]

Záverečné účty mesta Sereď

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-12-29
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe