Výsledky volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - 2022

 • Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Seredi PDF [97 KB]
 • Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta SEREĎ PDF [73 KB]
 • Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 v meste Sereď PDF [54 KB]

Voľby do orgánov samosprávnych krajov (VÚC) 2017

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

 • Výsledky volieb do Národnej Rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 za mesto Sereď

Referendum 2015

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014-2018

 • Výsledky volieb do samosprávy obcí PDF [63 KB]
 • Zoznam kandidátov na primátora mesta a kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva v Seredi PDF [204 KB]

Voľby do Európskeho parlamentu 2014

Voľby prezidenta SR 2014

Voľby do VÚC 2013

 • Výsledky volieb predsedu v Trnavskom samosprávnom kraji II.kolo za mesto Sereď PDF [35 KB]
 • Výsledky volieb poslancov v Trnavskom samosprávnom kraji za mesto Sereď PDF [47 KB]
 • Výsledky I. kola volieb do Trnavského samosprávneho kraja 2013 PDF [250 KB]
 • Výsledky volieb predsedu v Trnavskom samosprávnom kraji II.kolo za mesto Sereď PDF [28 KB]
 • Výsledky I. kola volieb do samosprávnych krajov 2013 ZIP [2.16 MB]

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2012

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010 - 2014

 • Zoznam kandidátov na primátora mesta a kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva v Seredi PDF [36 KB]
 • Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí PDF [205 KB]

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2010

 • Výsledky volieb do Národnej Rady Slovenskej republiky 12. jún 2010 za mesto Sereď PDF [60 KB]

Voľby do VÚC 2009

 • Voľba poslancov Trnavského samosprávneho kraja 2009 za mesto Sereď PDF [56 KB]
 • Účasť voličov na voľbách do VÚC 2009 za mesto Sereď PDF [46 KB]
 • Voľba predsedu Trnavského samosprávneho kraja 2009 za mesto Sereď PDF [45 KB]
 • Uverejnenie výsledkov volieb do zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja PDF [433 KB]

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2006

Voľby do zastupiteľstva VÚC 2005

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2019-01-15
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe