Výsledky volieb

Voľby prezidenta SR 2024

 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie okrsku č.1 - I. kolo PDF [755 KB]
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie okrsku č.2 - I. kolo PDF [748 KB]
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie okrsku č.3 - I. kolo PDF [769 KB]
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie okrsku č.4 - I. kolo PDF [714 KB]
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie okrsku č.5 - I. kolo PDF [729 KB]
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie okrsku č.6 - I. kolo PDF [1.1 MB]
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie okrsku č.7 - I. kolo PDF [693 KB]
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie okrsku č.8 - I. kolo PDF [715 KB]
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie okrsku č.9 - I. kolo PDF [724 KB]
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie okrsku č.10 - I. kolo PDF [746 KB]
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie okrsku č.11 - I. kolo PDF [734 KB]
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie okrsku č.12 - I. kolo PDF [735 KB]
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie okrsku č.13 - I. kolo PDF [733 KB]
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie okrsku č.1 - II. kolo PDF [673 KB]
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie okrsku č.2 - II. kolo PDF [692 KB]
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie okrsku č.3 - II. kolo PDF [730 KB]
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie okrsku č.4 - II. kolo PDF [682 KB]
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie okrsku č.5 - II. kolo PDF [712 KB]
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie okrsku č.6 - II. kolo PDF [754 KB]
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie okrsku č.7 - II. kolo PDF [628 KB]
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie okrsku č.8 - II. kolo PDF [679 KB]
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie okrsku č.9 - II. kolo PDF [684 KB]
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie okrsku č.10 - II. kolo PDF [950 KB]
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie okrsku č.11 - II. kolo PDF [676 KB]
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie okrsku č.12 - II. kolo PDF [692 KB]
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie okrsku č.13 - II. kolo PDF [678 KB]

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022

 • Výsledky volieb poslancov mestského zastupiteľstva a volieb primátora mesta PDF [201 KB]
 • Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja PDF [115 KB]

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - 2022

 • Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 v meste Sereď PDF [54 KB]

Voľby do orgánov samosprávnych krajov (VÚC) 2017

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

 • Výsledky volieb do Národnej Rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 za mesto Sereď

Referendum 2015

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014-2018

Voľby do Európskeho parlamentu 2014

Voľby prezidenta SR 2014

Voľby do VÚC 2013

 • Výsledky volieb predsedu v Trnavskom samosprávnom kraji II.kolo za mesto Sereď PDF [35 KB]
 • Výsledky volieb poslancov v Trnavskom samosprávnom kraji za mesto Sereď PDF [47 KB]
 • Výsledky I. kola volieb do Trnavského samosprávneho kraja 2013 PDF [250 KB]
 • Výsledky volieb predsedu v Trnavskom samosprávnom kraji II.kolo za mesto Sereď PDF [28 KB]
 • Výsledky I. kola volieb do samosprávnych krajov 2013 ZIP [2.16 MB]

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2012

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010 - 2014

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2010

 • Výsledky volieb do Národnej Rady Slovenskej republiky 12. jún 2010 za mesto Sereď PDF [60 KB]

Voľby do VÚC 2009

 • Voľba poslancov Trnavského samosprávneho kraja 2009 za mesto Sereď PDF [56 KB]
 • Voľba predsedu Trnavského samosprávneho kraja 2009 za mesto Sereď PDF [45 KB]
 • Uverejnenie výsledkov volieb do zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja PDF [433 KB]

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2006

Voľby do zastupiteľstva VÚC 2005

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-03-25
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe