Bojové umenia

TAEKWON-DO


Taekwon-Do ITF klub Hong Ryong Sereď
IČO: 37841823
Predseda: Milan Rajský ml.
e-mail: taekwondosered@gmail.com
web: www.taekwondosered.6f.sk
Taekwon-Do je kórejské bojové umenie zamerané na sebaobranu a zároveň je jednou z najpopulárnejších športových disciplín medzi tzv. bojovými športmi na svete. V seredskom klube sa cvičí tradičný štýl Taekwon-Do ITF už od roku 2000. Počas tohto obdobia prešli cvičenci kvalitnou prípravou a vďaka nej získali a stále získavajú úspechy na domácich i zahraničných súťažiach. Zásluhou kvalitných výsledkov sa tak seredský taekwondo klub právom radí medzi najlepšie na Slovensku. Počas tréningov prebieha výučba športových disciplín: zostavy, športový boj, špeciálne kopy a tzv. prerážacie techniky. Okrem toho sa venuje pozornosť tiež sebaobrane, ľahkej atletike, posilňovaniu vlastným telom a rozvoju kondície a flexibility. Mimo-štandardné tréningové aktivity zahŕňajú rôzne športové udalosti, ako sú súťaže, semináre, sústredenia, exhibície, tréningy v prírode, návštevy iných klubov či výlety a turistika. Príjem nových členov prebieha neustále, počas celého roka. Každý záujemca od 6 rokov vyššie tak má možnosť prihlásiť sa a stať sa členom klubu.
 
 
Dosiahnuté športové výsledky v roku 2013

Nitra Cup 2013 (medzinárodná súťaž) – 1x zlato, 1x striebro, 5x bronz
Znojmo Open 2013 (medzinárodná súťaž ČR) – 5x zlato, 5x striebro, 6x bronz
Európsky pohár v Barcelone – 2x zlato, 2x striebro
Lehel Vezér Cup 2013 (medzinárodná súťaž Maďarsko) – 2x zlato, 2x striebro, 9x bronz
Regionálna súťaž v Seredi – 3x zlato, 2x striebro, 2x bronz

Dosiahnuté športové výsledky v roku 2014

Slovenský pohár 2014 – 6x zlato, 5x striebro, 3x bronz
Nitra Cup 2014 (medzinárodná súťaž) – 1x zlato, 3x striebro, 4x bronz
Znojmo Open 2014 (medzinárodná súťaž ČR) – 4x zlato, 5x striebro, 4x bronz
Lehel Vezér Cup 2014 (medzinárodná súťaž Maďarsko) – 3x zlato, 2x striebro, 1x bronz
Moravia Open 2014 (medzinárodná súťaž ČR) – 1x zlato, 1x striebro, 2x bronz
Majstrovstvá Slovenska 2014 – 3x zlato, 3x striebro, 3x bronz

Dosiahnuté športové výsledky v roku 2015

1. kolo Slovenského Pohára 2015 – 8x zlato, 3x striebro, 7x bronz
Czech Open 2015 (medzinárodná súťaž ČR) – 2x striebro, 1x bronz
2. kolo Slovenského Pohára 2015 – 9x zlato, 6x striebro, 6x bronz
Nitra Cup 2015 (medzinárodná súťaž) – 3x zlato, 3x striebro, 3x bronz
Sonkal Open 2015 (medzinárodná súťaž ČR) – 1x striebro, 1x bronz
Znojmo Open 2015 (medzinárodná súťaž ČR) – 7x zlato, 11x striebro, 6x bronz
Moravia Open 2015 (medzinárodná súťaž ČR) – 4x zlato, 2x striebro, 8x bronz
Majstrovstvá Slovenska 2015 – 18x zlato, 10x striebro, 11x bronz
4. kolo Slovenského Pohára 2015 – 7x zlato, 4x striebro, 7x bronz
 
Dosiahnuté športové výsledky v roku 2016
 
Serbia Open 2016 (medzinárodná súťaž Srbsko) – 1x zlato, 2x bronz
1. kolo Slovenskej Ligy 2016 – 7x zlato, 9x striebro, 4x bronz
Czech Open 2016 (medzinárodná súťaž ČR) – 2x bronz
Nitra Cup 2016 (medzinárodná súťaž) – 3x zlato, 5x striebro, 5x bronz
Ljubljana Open 2016 (medzinárodná súťaž Slovinsko) – 1x zlato, 3x striebro
Znojmo Open 2016 (medzinárodná súťaž ČR) – 4x zlato, 7x striebro, 3x bronz
Moravia Open 2016 (medzinárodná súťaž ČR) – 4x zlato, 2x striebro, 5x bronz
Lehel Vezér Taekwon-Do Cup 2016 (medzinárodná súťaž Maďarsko) – 3x zlato, 4x bronz
Majstrovstvá Slovenska 2016 – 7x zlato, 7x striebro, 9x bronz
2. kolo Slovenskej Ligy 2016 – 7x zlato, 15x striebro, 10x bronz
 
 
Dosiahnuté športové výsledky v roku 2017
 
1. kolo Slovenskej Ligy 2017 – 15x zlato, 5x striebro, 7x bronz
Serbia Open 2017 (medzinárodná súťaž Srbsko) – 1x zlato, 3x bronz
Nitra Cup 2017 (medzinárodná súťaž) – 4x zlato, 6x striebro, 3x bronz
Czech Open 2017 (medzinárodná súťaž ČR) – 2x zlato
2. kolo Slovenskej Ligy 2017 – 9x zlato, 6x striebro, 3x bronz
Znojmo Open 2017 (medzinárodná súťaž ČR) – 6x zlato, 8x striebro, 8x bronz
Moravia Open 2017 (medzinárodná súťaž ČR) – 1x zlato, 1x striebro, 3x bronz
3. kolo Slovenskej Ligy 2017 – 7x zlato, 3x striebro, 3x bronz
Lehel Vezér Taekwon-Do Cup 2017 (medzinárodná súťaž Maďarsko) – 2x zlato, 1x striebro, 1x bronz
Majstrovstvá Slovenska 2017 – 7x zlato, 8x striebro, 11x bronz
 
Rozpis tréningov
Telocvičňa ZŠ Komenského v Seredi
Pondelok: 18:00 – 20:00
Štvrtok: 18:00 – 20:00
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-09-17
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond