Bojové umenia

TAEKWON-DO


Taekwon-Do ITF klub Hong Ryong Sereď
IČO: 37841823
Predseda: Milan Rajský ml.
e-mail: taekwondosered@gmail.com
web: www.taekwondosered.6f.sk

Taekwon-Do je kórejské bojové umenie zamerané na sebaobranu a zároveň je jednou z najpopulárnejších športových disciplín medzi tzv. bojovými športmi na svete. V seredskom klube sa cvičí tradičný štýl Taekwon-Do ITF už od roku 2000. Počas tohto obdobia prešli cvičenci kvalitnou prípravou a vďaka nej získali a stále získavajú úspechy na domácich i zahraničných súťažiach. Zásluhou kvalitných výsledkov sa tak seredský taekwondo klub právom radí medzi najlepšie na Slovensku. Počas tréningov prebieha výučba športových disciplín: zostavy, športový boj, špeciálne kopy a tzv. prerážacie techniky. Okrem toho sa venuje pozornosť tiež sebaobrane, ľahkej atletike, posilňovaniu vlastným telom a rozvoju kondície a flexibility. Mimo-štandardné tréningové aktivity zahŕňajú rôzne športové udalosti, ako sú súťaže, semináre, sústredenia, exhibície, tréningy v prírode, návštevy iných klubov či výlety a turistika. Príjem nových členov prebieha neustále, počas celého roka. Každý záujemca od 6 rokov vyššie tak má možnosť prihlásiť sa a stať sa členom klubu.
 

Dosiahnuté športové výsledky v roku 2013

 • Nitra Cup 2013 (medzinárodná súťaž) – 1x zlato, 1x striebro, 5x bronz
 • Znojmo Open 2013 (medzinárodná súťaž ČR) – 5x zlato, 5x striebro, 6x bronz
 • Európsky pohár v Barcelone – 2x zlato, 2x striebro
 • Lehel Vezér Cup 2013 (medzinárodná súťaž Maďarsko) – 2x zlato, 2x striebro, 9x bronz
 • Regionálna súťaž v Seredi – 3x zlato, 2x striebro, 2x bronz
 

Dosiahnuté športové výsledky v roku 2014

 • Slovenský pohár 2014 – 6x zlato, 5x striebro, 3x bronz
 • Nitra Cup 2014 (medzinárodná súťaž) – 1x zlato, 3x striebro, 4x bronz
 • Znojmo Open 2014 (medzinárodná súťaž ČR) – 4x zlato, 5x striebro, 4x bronz
 • Lehel Vezér Cup 2014 (medzinárodná súťaž Maďarsko) – 3x zlato, 2x striebro, 1x bronz
 • Moravia Open 2014 (medzinárodná súťaž ČR) – 1x zlato, 1x striebro, 2x bronz
 • Majstrovstvá Slovenska 2014 – 3x zlato, 3x striebro, 3x bronz
 

Dosiahnuté športové výsledky v roku 2015

 • 1. kolo Slovenského Pohára 2015 – 8x zlato, 3x striebro, 7x bronz
 • Czech Open 2015 (medzinárodná súťaž ČR) – 2x striebro, 1x bronz
 • 2. kolo Slovenského Pohára 2015 – 9x zlato, 6x striebro, 6x bronz
 • Nitra Cup 2015 (medzinárodná súťaž) – 3x zlato, 3x striebro, 3x bronz
 • Sonkal Open 2015 (medzinárodná súťaž ČR) – 1x striebro, 1x bronz
 • Znojmo Open 2015 (medzinárodná súťaž ČR) – 7x zlato, 11x striebro, 6x bronz
 • Moravia Open 2015 (medzinárodná súťaž ČR) – 4x zlato, 2x striebro, 8x bronz
 • Majstrovstvá Slovenska 2015 – 18x zlato, 10x striebro, 11x bronz
 • 4. kolo Slovenského Pohára 2015 – 7x zlato, 4x striebro, 7x bronz
 

Dosiahnuté športové výsledky v roku 2016

 • Serbia Open 2016 (medzinárodná súťaž Srbsko) – 1x zlato, 2x bronz
 • 1. kolo Slovenskej Ligy 2016 – 7x zlato, 9x striebro, 4x bronz
 • Czech Open 2016 (medzinárodná súťaž ČR) – 2x bronz
 • Nitra Cup 2016 (medzinárodná súťaž) – 3x zlato, 5x striebro, 5x bronz
 • Ljubljana Open 2016 (medzinárodná súťaž Slovinsko) – 1x zlato, 3x striebro
 • Znojmo Open 2016 (medzinárodná súťaž ČR) – 4x zlato, 7x striebro, 3x bronz
 • Moravia Open 2016 (medzinárodná súťaž ČR) – 4x zlato, 2x striebro, 5x bronz
 • Lehel Vezér Taekwon-Do Cup 2016 (medzinárodná súťaž Maďarsko) – 3x zlato, 4x bronz
 • Majstrovstvá Slovenska 2016 – 7x zlato, 7x striebro, 9x bronz
 • 2. kolo Slovenskej Ligy 2016 – 7x zlato, 15x striebro, 10x bronz
 

Dosiahnuté športové výsledky v roku 2017

 • 1. kolo Slovenskej Ligy 2017 – 15x zlato, 5x striebro, 7x bronz
 • Serbia Open 2017 (medzinárodná súťaž Srbsko) – 1x zlato, 3x bronz
 • Nitra Cup 2017 (medzinárodná súťaž) – 4x zlato, 6x striebro, 3x bronz
 • Czech Open 2017 (medzinárodná súťaž ČR) – 2x zlato
 • 2. kolo Slovenskej Ligy 2017 – 9x zlato, 6x striebro, 3x bronz
 • Znojmo Open 2017 (medzinárodná súťaž ČR) – 6x zlato, 8x striebro, 8x bronz
 • Moravia Open 2017 (medzinárodná súťaž ČR) – 1x zlato, 1x striebro, 3x bronz
 • 3. kolo Slovenskej Ligy 2017 – 7x zlato, 3x striebro, 3x bronz
 • Lehel Vezér Taekwon-Do Cup 2017 (medzinárodná súťaž Maďarsko) – 2x zlato, 1x striebro, 1x bronz
 • Majstrovstvá Slovenska 2017 – 7x zlato, 8x striebro, 11x bronz
 

Súťažná bilancia v sezóne 2018/2019

 • Súťaže – celkovo 8 súťaží – 39x zlato, 26x striebro, 42x bronz
 • Moravia Open 2018 (Česko) – 2x zlato, 3x striebro, 4x bronz
 • SLO Open 2018 (Slovinsko) – 4x zlato, 2x striebro, 3x bronz
 • Majstrovstvá Slovenska 2018 – 10x zlato, 6x striebro, 7x bronz – 2. najlepší klub súťaže
 • Czech Open 2019 (Česko) – 1x zlato, 2x bronz
 • Spirit Open 2019 (Maďarsko) – 1x zlato, 6x striebro, 8x bronz
 • Nitra Cup 2019 – 2x zlato, 1x striebro, 4x bronz
 • Európsky Šampionát 2019 (Chorvátsko) – 12x zlato, 1x striebro, 6x bronz
 • Znojmo Open 2019 (Česko) – 7x zlato, 7x striebro, 8x bronz – 2. najlepší klub súťaže
 

Súťažiaci (Top 10) – 1. miesto - 3 body, 2. miesto - 2 body, 3. miesto - 1 bod

 • 1.    Ema Valenčíková – 35 bodov (10x zlato, 2x striebro, 1x bronz) – 8 absolvovaných súťaží
 • 2.    Lucia Lakatošová – 26 bodov (4x zlato, 6x striebro, 2x bronz) – 7 absolvovaných súťaží
 • 3.    Michaela Šuláková – 25 bodov (8x zlato, 1x bronz) – 6 absolvovaných súťaží
 • 4.    Tamara Královičová – 17 bodov (3x zlato, 1x striebro, 6x bronz) – 8 absolvovaných súťaží
 • 5.    Peter Štrpka – 14 bodov (2x zlato, 2x striebro, 4x bronz) – 6 absolvovaných súťaží
 • 6.    Juraj Kollár – 11 bodov (3x zlato, 1x striebro) – 3 absolvované súťaže
 • 7.    Michal Fidlér – 11 bodov (2x zlato, 2x striebro, 1x bronz) – 5 absolvovaných súťaží
 • 8.     Tomáš Dušecina – 9 bodov (1x zlato, 6x bronz) – 7 absolvovaných súťaží
 • 9.     Kristian Georgiev – 8 bodov (1x zlato, 2x striebro, 1x bronz) – 5 absolvovaných súťaží
 • 10.    Alex Georgiev – 8 bodov (1x zlato, 1x striebro, 3x bronz) – 4 absolvované súťaže
 
Rozpis tréningov
Telocvičňa ZŠ Komenského v Seredi
Pondelok: 18:00 – 20:00
Štvrtok: 18:00 – 20:00
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-16
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe