Komisie Mestského zastupiteľstva v Seredi

Komisie MZ v Seredi - volebné obdobie 2014 – 2018

 

Rokovací poriadok komisií

  • Rokovací poriadok komisií pri mestskom zastupiteľstve v Seredi PDF [525 KB]
 
Legislatívno – právna komisia
Zloženie komisie:
PREDSEDA: JUDr. Michal Irsák
ČLENOVIA: Mgr. Marcel Královič, JUDr. Andrea Gašparovičová, JUDr. Miloš Klenovič, JUDr. Martin Takáč, Ing. Ľubomír Šimončík, JUDr. Martin Hudák, JUDr. PhDr. Marek Tóth
TAJOMNÍČKA: Martina Hilková
 
Komisia finančná a majetková
Zloženie komisie:
PREDSEDA: Ing. Bystrík Horváth
ČLENOVIA: Ing. Iveta Belányiová, Mgr. Tomáš Karmažín, Ing. Norbert Kalinai, Dušan Irsák, Darina Nagyová, Mgr. Anna Lomenová
TAJOMNÍČKA: Darina Nagyová
 
Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie
Zloženie komisie:
PREDSEDA: Ing. Marek Lovecký
ČLENOVIA: Milan Buch, Dušan Irsák, Ing. arch. Róbert Kráľ, Ing. Radko Heriban, Mgr. Matej Godáň, Ing. arch. Dominika Vyhlídalová, Peter Sabo
TAJOMNÍČKA: Ing. Katarína Navrátilová
 
Komisia sociálna a kultúrna
Zloženie komisie:
PREDSEDA: MUDr. Miroslav Bucha
ČLENOVIA: Bc. Anton Dúbravec, Michal Koričanský, Daniela Matušková, Mgr. Marta Némethová, Mgr. Pavlína Karmažínová, Vlasta Gašparíková, PhDr. Zuzana Macurová, Eduard Šúry
TAJOMNÍČKA: Ing. Mária Mrnková
 
Komisia školská, športová a bytová
Zloženie komisie:
PREDSEDA: Božena Vydarená
ČLENOVIA: PhDr. Michal Hanus, Pavol Kurbel, Róbert Stareček, PaedDr. Jaroslav Čomaj, Ing. Miroslav Marko, Ing. Stanislav Horváth, Ing. Jozef Šipoš, Mgr. Zuzana Lášticová, Ing. Norbert Kalinai
TAJOMNÍČKA: Mgr. Jana Vadovičová
 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Zloženie komisie:
PREDSEDA: Mgr. Marcel Královič
ČLENOVIA: Milan Buch, Ing. Bystrík Horváth, Mgr. Tomáš Karmažín, Pavol Kurbel, Ing. Marek Lovecký, Bc. Anton Dúbravec
TAJOMNÍČKA: Jarmila Kolláriková
 
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-14
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018