Komisie Mestského zastupiteľstva v Seredi

Komisie MZ v Seredi - volebné obdobie 2022 – 2026

 

Rokovací poriadok komisií

  • Rokovací poriadok komisií pri mestskom zastupiteľstve v Seredi PDF [464 KB]
  • Rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ v Seredi PDF [482 KB]
 
Legislatívno – právna komisia
Zloženie komisie:
PREDSEDA: JUDr. Miloš Klenovič
ČLENOVIA:
JUDr. Edita Červeňová
JUDr. PhDr. Marek Tóth
JUDr. Michal Irsák
JUDr. Martin Takáč
JUDr. Martin Hudák PhD.
Mgr. Peter Janda
TAJOMNÍČKA: Martina Hilková
 
Komisia finančná a majetková
Zloženie komisie:
PREDSEDA: Mgr.  Tomáš  Karmažín
ČLENOVIA:
Ing.  Martina Hilkovičová
Mgr. Matej Godáň
Ing. Bystrík Horváth
Ing. Denisa Gajdová  PhD.
Ing. Bohdan Terneny
Ing. Norbert Kalinai
Ing. Tibor Krajčovič 
JUDr. Pavlína Hurtová 
TAJOMNÍČKA: Martina Klinková
 
Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie
Zloženie komisie:
PREDSEDA: Ing. Ján Himpán
ČLENOVIA: 
Ing. Rastislav  Jurina PhD.
Ing. Jozef  Sečen
Mgr. Matej Godáň
Oľga Buchová
Erik  Štefanek
Ing. arch. Róbert Kráľ
Bc. Adrián  Ševeček, MPA
Ing. Lukáš  Nešťák 
TAJOMNÍK: Ing. Marianna Grillová
 
Komisia sociálna a kultúrna
Zloženie komisie:
PREDSEDA: Mgr. Ján Jankulár 
ČLENOVIA: 
Bc. Anton Dúbravec
Bc. Miroslava Sabová Dudášová 
Patrik Eckert
Vlasta Gašparíková
Bc. Regina Kružlíková
Jozef Valábek
DiS. art. Dagmar Šajbidorová
Mgr. Lucia  Vargová Droppová
TAJOMNÍČKA: Ing. Mária Mrnková
 
Komisia školská, športová a bytová
Zloženie komisie:
PREDSEDA: PaedDr. Slávka Kramárová
ČLENOVIA: 
Bc. Anton Dúbravec
prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc.
Erik Štefanek
Jozef Blaho
Mgr. Martin Lámala
Božena Vydarená
Ing. Tibor Krajčovič
Ing. Stanislav Horváth
TAJOMNÍČKA: Mgr. Jana Vadovičová
 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Zloženie komisie:
PREDSEDA: JUDr. PhDr. Marek Tóth
ČLENOVIA: 
JUDr. Edita  Červeňová
Mgr. Tomáš  Karmažín
PaedDr. Slávka   Kramárová
JUDr. Michal  Irsák 
TAJOMNÍČKA: Jarmila Kolláriková
 
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2022-12-07
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond