Poskytovanie informácií

  • Mesto Sereď v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. §5 ods. 1 o slobodnom prístupe k informáciám zverejňuje nasledovné informácie PDF [257 KB]
  • Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) PDF [21 KB]
  • Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií PDF [209 KB]
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-06
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe