Textil a šatstvo

Triedený zber textilu a šatstva sa vykonáva prostredníctvom špeciálnych zberných nádob – modré kovové kontajnery, ktoré sú rozmiestnené na verejnom priestranstve pri bytových domoch a v okrajových častiach mesta pri rodinných domoch. Frekvencia vývozu je 1 krát za týždeň.
 
Počas celého roka je možné textil a šatstvo odovzdať na Zbernom dvore mesta Sereď.
 
Patria sem: čisté a suché šatstvo a textil (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky, doplnky k oblečeniu (čiapky, šále), prípadne iné druhy šatstva a textilu
 
Nepatria sem: znečistené a mokré šatstvo, iné druhy odpadu
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-03-06
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe