Informácie pre občanov

Nenachádzajú sa žiadne oznamy
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond