Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zloženie komisie

 
PREDSEDA: PaedDr. Slávka Kramárová
ČLENOVIA: Mgr. Marcel Královič, Mgr. Tomáš Karmažín, Dušan Irsák, Ing. Norbert Kalinai, Pavol Kurbel, 
Ing. Mária Fačkovcová, JUDr. PhDr. Marek Tóth 
TAJOMNÍČKA: Jarmila Kolláriková
 

Zápisnice komisie

 

Programy komisie

 

Účasť na zasadnutiach komisie

 

Archív

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2021-04-27
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond