Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zloženie komisie

 
PREDSEDA: Mgr. Marcel Královič
ČLENOVIA: Milan Buch, Ing. Bystrík Horváth, Mgr. Tomáš Karmažín, Pavol Kurbel, Ing. Marek Lovecký, Bc. Anton Dúbravec 
TAJOMNÍČKA: Jarmila Kolláriková
 

Archív

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-14
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018