Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zloženie komisie

 
PREDSEDA: JUDr. Michal Irsák
ČLENOVIA: Mgr. Marcel Královič, PaedDr. Slávka Kramárová, Mgr. Tomáš Karmažín, Dušan Irsák, Ing. Norbert Kalinai, Pavol Kurbel 
TAJOMNÍČKA: Jarmila Kolláriková
 

Zápisnice komisie

 

Programy komisie

 

Účasť na zasadnutiach komisie

 

Archív

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2019-02-18
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond