Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zloženie komisie

 
PREDSEDA: JUDr. Michal Irsák
ČLENOVIA: Mgr. Marcel Královič, PaedDr. Slávka Kramárová, Mgr. Tomáš Karmažín, Dušan Irsák, Ing. Norbert Kalinai 
TAJOMNÍČKA: Jarmila Kolláriková
 

Archív

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-12-10
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby prezidenta SR 2019