Územnoplánovacie podklady

Urbanistická štúdia „IBV Horný Čepeň – BI – 38 – Sereď“

Urbanistická štúdia „IBV Kapustniská IV. etapa – Sereď“

Urbanistická štúdia IBV ul. Čepeňská – Sereď – lokalita BI-30/1

 • Urbanistická štúdia IBV ul. Čepeňská – Sereď – lokalita BI-30/1 PDF [448 KB]

Urbanistická štúdia CMZ – OV – 10 – Sereď – Zadanie

 • Urbanistická štúdia CMZ – OV – 10 – Sereď – Zadanie PDF [648 KB]

Urbanistická štúdia Polyfunkčná zóna „PRÚDY“ zmena 05/2022

 • Urbanistická štúdia Polyfunkčná zóna „PRÚDY“ zmena 05/2022 - grafická časť PDF [4.23 MB]
 • Urbanistická štúdia Polyfunkčná zóna „PRÚDY“ zmena 05/2022 - textová časť PDF [237 KB]
 • Urbanistická štúdia Polyfunkčná zóna „PRÚDY“ zmena 05/2022 PDF [43 KB]

Urbanistická štúdia Polyfunkčná zóna „PRÚDY“ zmena 04/2021

Urbanistická štúdia IBV ul. Poľná, Sereď- lokalita BI-51 – Zadanie

 • Urbanistická štúdia IBV ul. Poľná, Sereď- lokalita BI-51 – Zadanie PDF [248 KB]

Urbanistická štúdia Polyfunkčná zóna „PRÚDY“ zmena 03/2020

 • Urbanistická štúdia Polyfunkčná zóna „PRÚDY“ zmena 3/2020 - grafická časť ZIP [7.67 MB]
 • Urbanistická štúdia Polyfunkčná zóna „PRÚDY“ zmena 3/2020 - textová časť PDF [208 KB]

Urbanistická štúdia IBV Kapustniská IV. etapa

 • Urbanistická štúdia IBV Kapustniská IV. etapa – Sereď – Zadanie PDF [1.42 MB]

Urbanistická štúdia IBV Kasárenská – Sereď – Zmena č. 02/2020

Urbanistická štúdia IBV Trnavská Kasárenská 2 – Zmena č. 2

Urbanistická štúdia Polyfunkčná zóna „PRÚDY“ zmena 02/2020

 • Urbanistická štúdia Polyfunkčná zóna „PRÚDY“ zmena 02/2020 - grafická časť PDF [465 KB]
 • Urbanistická štúdia Polyfunkčná zóna „PRÚDY“ zmena 02/2020 - textová časť PDF [155 KB]

Urbanistická štúdia Polyfunkčná zóna „PRÚDY“ zmena 01/2019

 • Urbanistická štúdia Polyfunkčná zóna „PRÚDY“ zmena 01/2019 PDF [142 KB]

Urbanistická štúdia IBV Trnavská Kasárenská 2 – Zmena č. 1

Urbanistická štúdia, Obytný súbor IBV „Pri železnici“- lokalita BI-37 Sereď- Horný Čepeň

 • Urbanistická štúdia, Obytný súbor IBV „Pri železnici“- lokalita BI-37 Sereď- Horný Čepeň - zadanie PDF [683 KB]

Urbanistická štúdia - IBV Dolnočepenská ulica, Sereď - Časť 2 lokality BI-17

 • Urbanistická štúdia, Dolnočepeňská ulica, Sereď, časť 2 lokality BI- 17 - zadanie PDF [1.21 MB]

Urbanistická štúdia IBV Šulekovská ulica – Zmena 01/2018

 • Urbanistická štúdia IBV Šulekovská ulica – Zmena 01/2018 - textová časť PDF [144 KB]
 • Urbanistická štúdia IBV Šulekovská ulica – Zmena 01/2018 - grafická časť PDF [190 KB]

Urbanistická štúdia IBV Kasárenská ulica, Sereď - časť 3 lokality BI-44

 • Urbanistická štúdia IBV Kasárenská ulica, Sereď - časť 3 lokality BI-44 - zadanie PDF [941 KB]

Urbanistická štúdia IBV Šulekovská ulica, Sereď- časť 3a lokality BI-17

 • Urbanistická štúdia IBV Šulekovská ulica, Sereď- časť 3a lokality BI-17 - zadanie PDF [1.26 MB]

Urbanistická štúdia IBV Dolnočepeňská ulica, Sereď- časť 2a lokality BI-17

 • Urbanistická štúdia IBV Dolnočepeňská ulica, Sereď- časť 2a lokality BI-17 - zadanie PDF [0.99 MB]

Urbanistická štúdia „Polyfunkčná zóna Prúdy“

 • Urbanistická štúdia „Polyfunkčná zóna Prúdy“ - textová časť PDF [13.13 MB]
 • Urbanistická štúdia „Polyfunkčná zóna Prúdy“ - grafická časť 02-07 PDF [2.56 MB]
 • Urbanistická štúdia „Polyfunkčná zóna Prúdy“ - grafická časť 01

Urbanistická štúdia IBV ul. Športová, Sereď, lokalita BI- 08/2

 • Urbanistická štúdia IBV ul. Športová, Sereď, lokalita BI- 08/2 - zadanie PDF [718 KB]

Urbanistická štúdia IBV ul. Slnečná, Sereď, lokalita BI- 28

 • Urbanistická štúdia IBV ul. Slnečná, Sereď, lokalita BI- 28 - zadanie PDF [263 KB]

Urbanistická štúdia IBV ul. Svätoplukova – Sereď

 • Urbanistická štúdia IBV ul. Svätoplukova – Sereď - zadanie PDF [0.96 MB]

Urbanistická štúdia IBV Kasárenská – Sereď

 • Urbanistická štúdia IBV Kasárenská – Sereď – Zmena č. 1/2017 - textová časť PDF [760 KB]
 • Urbanistická štúdia IBV Kasárenská – Sereď – Zmena č. 1/2017 – grafická časť PDF [1.24 MB]

Urbanistická štúdia Polyfunkčná zóna „PRÚDY“ – Sereď – Stredný Čepeň

 • Urbanistická štúdia Polyfunkčná zóna PRÚDY – Sereď – Stredný Čepeň - zadanie PDF [13.24 MB]

Urbanistická štúdia, IBV Kasárenská ulica, Sereď, časť 2 lokality BI-44

 • Urbanistická štúdia, IBV Kasárenská ulica, Sereď, časť 2 lokality BI-44 – zadanie PDF [924 KB]

Urbanistická štúdia IBV Trnavská časť 2

Urbanistická štúdia IBV Šulekovská

 • Urbanistická štúdia IBV Šulekovská čistopis - textová časť PDF [837 KB]
 • Urbanistická štúdia IBV Šulekovská čistopis - grafická časť PDF [759 KB]

Urbanistická štúdia IBV Trnavská Kasárenská 2

 • Urbanistická štúdia IBV Trnavská Kasárenská 2 čistopis - textová časť PDF [1.09 MB]
 • Urbanistická štúdia IBV Trnavská Kasárenská 2 čistopis - grafická časť PDF [1.95 MB]

Urbanistická štúdia IBV Trnavská časť 1

Urbanistická štúdia IBV Dolnočepenská

Urbanistická štúdia IBV ul. 8. mája

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2022-10-03
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď