Mestské zastupiteľstvo

Volebný obvod č.1

Červeňová Edita, JUDr.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Hilkovičová Martina, Ing.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Himpán Ján, Ing.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Irsák Michal, JUDr.

poslanec

Volebný obvod: č.1

0903/414523
317892880
michal.irsak@gmail.com

Jankulár Ján, Mgr.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Štefanek Erik

poslanec

Volebný obvod: č.1

0910/189800
317892979
erikstefanek2@gmail.com

Švorc Ľubomír, prof.Ing.DrSc.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Tóth Marek, JUDr. PhDr., LL.M.

poslanec

Volebný obvod: č.1

0908/421364
marcus.toth@gmail.com

Volebný obvod č.2

Dúbravec Anton, Bc.

poslanec

Volebný obvod: č.2

Godáň Matej, Mgr.

poslanec

Volebný obvod: č.2

0911/270 969
godanmatej@gmail.com

Kramárová Slávka, PaedDr.

poslanec

Volebný obvod: č.2

0948/324023
skramarova@azet.sk

Miloš Klenovič, JUDr.

poslanec

Volebný obvod: č.2

Sabová Dudášová Miroslava, Bc.

poslanec

Volebný obvod: č.2

Takáč Martin, JUDr.

poslanec

Volebný obvod: č.2

Volebný obvod č.3

Buchová Oľga

poslanec

Volebný obvod: č.3

0908/845263
buchovao@gmail.com

Fačkovcová Mária, Ing.

poslanec

Volebný obvod: č.3

0908/179610
viceprimator@sered.sk

Jurina Rastislav, Ing. PhD.

poslanec

Volebný obvod: č.3

Karmažín Tomáš, Mgr.

poslanec

Volebný obvod: č.3

Sečen Jozef, Ing.

poslanec

Volebný obvod: č.3

0905/624674
secenjose@gmail.com
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2022-11-28
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond