Mestské zastupiteľstvo

Volebný obvod č.1

Bucha Miroslav, MUDr.

poslanec

Volebný obvod: č.1

0905/303567
miro.bucha@gmail.com

Červeňová Edita, JUDr.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Horváth Bystrík, Ing.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Irsák Michal, JUDr.

poslanec

Volebný obvod: č.1

0903/414523
317892880
michal.irsak@gmail.com

Kráľ Róbert, Ing. arch.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Královič Marcel, Mgr.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Kurbel Pavol

poslanec

Volebný obvod: č.1

0905/626236
317892979
p.kurbel@gmail.com

Michal Hanus, PhDr.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Stareček Róbert

poslanec

Volebný obvod: č.1

0905/563946
jostav@nextra.sk

Volebný obvod č.2

Dúbravec Anton, Bc.

poslanec

Volebný obvod: č.2

Kalinai Norbert, Ing.

poslanec

Volebný obvod: č.2

Karmažínová Pavlína, Mgr.

poslanec

Volebný obvod: č.2

Kramárová Slávka, PaedDr.

poslanec

Volebný obvod: č.2

0948/324023
skramarova@azet.sk

Kurbel Ondrej, Ing.

poslanec

Volebný obvod: č.2

Veselický Ľubomír, Bc.

poslanec

Volebný obvod: č.2

0905/592707
lveselicky@gmail.com

Volebný obvod č.3

Fačkovcová Mária, Ing.

poslanec

Volebný obvod: č.3

Irsák Dušan

poslanec

Volebný obvod: č.3

0905/605088
dusan@wingsreality.eu

Karmažín Tomáš, Mgr.

poslanec

Volebný obvod: č.3

Mgr. Marta Némethová

poslanec

Volebný obvod: č.3

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2022-06-27
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond