Mestské zastupiteľstvo

Volebný obvod č.1

Bucha Miroslav

poslanec

Volebný obvod: č.1

0905/303567
miro.bucha@gmail.com

Hanus Michal, PhDr.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Horváth Bystrík, Ing.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Irsák Michal, JUDr.

poslanec

Volebný obvod: č.1

0903/414523
michal.irsak@notar.sk

Karmažínová Pavlína, Bc.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Koričanský Michal

poslanec

Volebný obvod: č.1

Kráľ Róbert, Ing. arch.

poslanec

Volebný obvod: č.1

0905/608150
kralr@stonline.sk

Královič Marcel, Mgr.

poslanec

Volebný obvod: č.1

Kurbel Pavol

poslanec

Volebný obvod: č.1

0905/626236
p.kurbel@gmail.com

Volebný obvod č.2

Belányiová Iveta, Ing.

poslanec

Volebný obvod: č.2

Dúbravec Anton, Bc.

poslanec

Volebný obvod: č.2

Lovecký Marek, Ing.

poslanec

Volebný obvod: č.2

Stareček Róbert

poslanec

Volebný obvod: č.2

0905/563946
jostav@nextra.sk

Veselický Ľubomír, Bc.

poslanec

Volebný obvod: č.2

0905/592707
lveselicky@gmail.com

Vydarená Božena

poslanec

Volebný obvod: č.2

Volebný obvod č.3

Buch Milan

poslanec

Volebný obvod: č.3

0905/787192
milanbuch1@gmail.com

Irsák Dušan

poslanec

Volebný obvod: č.3

Karmažín Tomáš, Mgr.

poslanec

Volebný obvod: č.3

Némethová Marta, Mgr.

poslanec

Volebný obvod: č.3

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-09-07
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018