Právne poradenstvo

Služba je k dispozícii iba občanom mesta Sereď v presne stanovenom termíne. Základné právne poradenstvo nezahŕňa spisovanie právnych úkonov, a ani zastupovanie na súdnom pojednávaní. JUDr. Martin Hudák vám však poskytne vzácne odborné rady a nasmeruje vás tam, odkiaľ by mohla prísť pomoc alebo riešenie vašich problémov. Právne poradenstvo sa bude konať na Mestskom úrade v Seredi, na 1.poschodí v malej zasadačke. A na záver dobrá rada. Aby ste sa vyhli prípadným problémov a súdnym sporom vždy si pozorne prečítajte každú zmluvu, ktorú podpisujete. Najmä to, čo je napísané doslova miniatúrnym písmom. Pred začatím akéhokoľvek sporu sa najprv poraďte s právnikom a až potom konajte.
 
Termíny právneho poradenstva sú nasledovné: 

22.01.2018 
12.02.2018 
12.03.2018 
09.04.2018 
23.04.2018 
21.05.2018 
27.06.2018
 
24.9.2018 (pondelok)     9:00 - 10:00
15.10.2018 (pondelok)   9:00 - 10:00
24.10.2018 (streda)       16:00 - 17:00
12.11.2018 (pondelok)   9:00 - 10:00
21.11.2018 (streda)       16:00 - 17:00
3.12.2018 (pondelok)     9:00 - 10:00
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-09-17
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018