Právne poradenstvo

Služba je k dispozícii iba občanom mesta Sereď v presne stanovenom termíne. Základné právne poradenstvo nezahŕňa spisovanie právnych úkonov, a ani zastupovanie na súdnom pojednávaní. JUDr. Martin Hudák vám však poskytne vzácne odborné rady a nasmeruje vás tam, odkiaľ by mohla prísť pomoc alebo riešenie vašich problémov. Právne poradenstvo sa bude konať na Mestskom úrade v Seredi, na 1.poschodí v malej zasadačke. A na záver dobrá rada. Aby ste sa vyhli prípadným problémov a súdnym sporom vždy si pozorne prečítajte každú zmluvu, ktorú podpisujete. Najmä to, čo je napísané doslova miniatúrnym písmom. Pred začatím akéhokoľvek sporu sa najprv poraďte s právnikom a až potom konajte.
 
Termíny právneho poradenstva sú nasledovné: 
 
21.01.2019 - pondelok 09:00h - 10:00h
04.02.2019 - pondelok 09:00h - 10:00h
20.02.2019 - streda 16:00h - 17:00h
04.03.2019 - pondelok 09:00h - 10:00h
18.03.2019 - pondelok  09:00h - 10:00h
03.04.2019 - streda 16:00h - 17:00h
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2019-01-15
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond