Základné právne poradenstvo pre obyvateľov mesta Sereď

Služba je k dispozícii iba občanom mesta Sereď v presne stanovenom termíne. Základné právne poradenstvo nezahŕňa spisovanie právnych úkonov, a ani zastupovanie na súdnom pojednávaní. JUDr. Martin Hudák vám však poskytne vzácne odborné rady a nasmeruje vás tam, odkiaľ by mohla prísť pomoc alebo riešenie vašich problémov. Právne poradenstvo sa bude konať na Mestskom úrade v Seredi, na 1.poschodí v malej zasadačke.
 
A na záver dobrá rada. Aby ste sa vyhli prípadným problémov a súdnym sporom vždy si pozorne prečítajte každú zmluvu, ktorú podpisujete. Najmä to, čo je napísané doslova miniatúrnym písmom. Pred začatím akéhokoľvek sporu sa najprv poraďte s právnikom a až potom konajte.
 
Termíny právneho poradenstva sú nasledovné:
 
 
15.05.2024 streda - 16:00 h - 17:00 h,
03.06.2024 pondelok - 09:00 h - 10:00 h,
19.06.2024 streda – 16:00 h - 17:00 h,
01.07.2024 pondelok – 09:00 h - 10:00 h,
17.07.2024 streda – 16:00 h - 17:00 h,
29.07.2024 pondelok – 09:00 h – 10:00 h
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-05-14
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe