Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie

Zloženie komisie

 
PREDSEDA:
Ing. Ján Himpán

ČLENOVIA: 
  • Ing. Rastislav  Jurina PhD.
  • Ing. Jozef  Sečen
  • Mgr. Matej Godáň
  • Oľga Buchová
  • Erik  Štefanek
  • Ing. arch. Róbert Kráľ
  • Bc. Adrián  Ševeček, MPA
  • Ing. Lukáš  Nešťák 
 
TAJOMNÍČKA:
Ing. Marianna Grillová
 

Náplň práce

Posudzuje žiadosti o dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v oblasti rozvoja mesta a životného prostredia, investičné činnosti mesta, zaujíma stanoviská k základným koncepciám rozvoja mesta, k územno-plánovacím podkladom a dokumentácii mesta, k ochrane a tvorbe životného prostredia, ku koncepcii dopravnej infraštruktúry.
 

Zápisnice komisie

 

Programy komisie

 

Účasť na zasadnutiach komisie

 

Archív

Posledná aktualizácia: 2023-11-30