Sereď v pohybe

Sereď v pohybe je športové podujatie, ktoré sa koná v spolupráci so združeniami, klubmi, telovýchovnými jednotami, trénermi rôznych druhov športu počas jedného celého dňa. Obyvatelia mesta aj z okolia majú možnosť zapojiť sa do rôznorodých športových aktivít, ktoré prebiehajú na športoviskách v meste aj na Námestí slobody.  Na Workoutovom ihrisku sa záujemcom venujú tréneri tohto obľúbeného cvičenia, na Skate parku sú ukážky na skateboardoch, kolobežkách, aj modelári sa prezentujú svojimi vozidlami na ihrisku pre modelárov, na námestí sa počas poobedia cvičí Zumba, Joga, Strong, Crossfit, Taekwondo... Podľa daných možností trénerov  býva k dispozícii aj basketbalový kôš pre každého, kto sa chce zoznámiť so základmi basketbalu. Na detskom ihrisku na námestí sú pre deti pripravené rôzne športové aktivity. Podujatie sa stretá so záujmom u ľudí všetkých vekových skupín.

Sereď v pohybe

Sereď v pohybeSereď v pohybeSereď v pohybeSereď v pohybe
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-02-29
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď