Florbal

ŠK Ice Players Sereď


Názov: ŠK Ice Players Sereď
Adresa: Veterná 22
IČO: 42 292 166
Vznik: 2012
Predseda klubu: Mgr. Peter Janda – kontakt: 0949 252 735
Počet členov: 55
Počet družstiev: 4 /MUŽI – DORAST – STARŠÍ ŽIACI – MLADŠÍ ŽIACI/

Tréneri: 
Mgr. Peter Janda (Muži, Dorast) – 0949 252 735
Mgr. Peter Zámečník – (Starší a Mladší žiaci) – 0904 212 466
Bc. Ondrej Balák – (Dorast) – 0908 030 689

Kde a kedy trénujeme: Športová hala Obchodná akadémia Sereď – vstup z Kukučínovej ulice
Mladší a Starší žiaci: Pondelok – Streda – Piatok v čase od 18:00 – 19:30
Muži a Dorast: Pondelok - Streda – Piatok v čase od 19:30 – 21:00
Sme FLORBALOVÝ KLUB, ktorý založili nadšenci tohto bezkontaktného a finančne nenáročného športu. Klub bol založený v roku 2012 a od toho okamihu naberá nových členov a obsadzuje nové vekové kategórie v ligových súťažiach. Všetky vekové kategórie hrajú Západoslovenskú ligu. Ako klub máme k dispozícii všetky materiálne prostriedky na najlepšie rozvíjanie tohto športu. Čím viac cestujeme a spoznávame podmienky iných klubov, môžeme s pokojným svedomím prehlásiť, že vedenie klubu našim členom v spolupráci s Mestom Sereď, Centrom voľného času pri ZŠ J. A. Komenského a Obchodnou akadémiou v Seredi vytvorili jedny s najlepších podmienok na trénovanie florbalu na Slovensku.

Florbal

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-25
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond