Dom kultúry

Adresa: Školská 1118/1, 926 01 Sereď
IČO : 31871798
Web: www.dk.sered.sk
Riaditeľ: Mgr. František Čavojský
Tel. : 0911 424 083
 
Dom kultúry Sereď je rozpočtovou organizáciou Mesta Sereď so samostantou právnou subjektivitou.
Hlavným predmetom činnosti Domu kultúry je organizovanie kultúrno-spoločenských a vzdelávacích aktivít pre občanov, deti a mládež. 
 
Štruktúra :
Stredisko Dom kultúry, Školská l 
Mestská knižnica Školská l
Kultúrno – obchodné stredisko NOVA D. Štúra 759/35
Mestské múzeum – Fándlyho fara M.R.Štefánika 1178/8
Mestský amfiteáter – Parková ul.
 
Predmet činnosti 
 • rozvoj záujmových aktivít v oblastiach:
 • vzdelávacia činnosť
 • umelecká činnosť
 • mimo umelecké aktivity
 • rozvíjanie miestnych tradícií a zvykov
 • organizácia kultúrno – spoločenských podujatí
 • poskytnutie propagačných, reklamných a aranžérskych služieb
 • organizovanie mimoškolského vzdelávania /kurzy, prednášky a semináre
 • organizovanie zájazdov na divadelné predstavenia, návštevy historických pamiatok a iných významných kultúrnych podujatí
 • prenájom nebytových priestorov na obchodnú a kancelársku činnosť a na organizovanie rôznych spoločenských stretnutí
 • zápožička kuchynského a reštauračného riadu pre spoločenské stretnutia v DK i mimo neho
 • knižničná výpožičná služba informačno – propagačná a reprografická služba
 • premietanie filmov v kine NOVA a amfiteátri
 • organizovanie kondičného cvičenia a športovo – relaxačných hier
 • muzeálna a výstavná činnosť
 • organizácia príležitostných trhov a bufetového predaja
 
Dom kultúry okrem svojej hlavnej činnosti poskytuje propagačné, reklamné a aranžérske služby, sprostredkováva školské a divadelné zájazdy, prenajíma svoje priestory na uskutočnovanie rôznych spoločenských stretnutí a podujatí, ale aj na podnikateľské účely. K dispozícii je aj plne vybavená kuchyňa, kuchynský a reštauračný riad pre 300 osôb.
 
Ponuka priestorov:
Dom kultúry ponúka prenájom priestorov na organizovanie rôznych spoločenských, vzdelávacích a športových akcií:
 • Divadelná sála s kapacitou 480 miest /zabudované sedadlá/
 • Kino sála s kapacitou 341 miest / zabudované sedadlá/
 • Veľká spoločenská sála s kapacitou pri stolovaní do 350 miest, na sedenie 740 miest, na státie pri koncertoch do 1000 miest.
 • Malá spoločenská sála s kapacitou pri stolovaní do 80 miest, stoličková úprava do 120 miest.
 • Vestibul estrádnej sály vhodný na organizovanie trhov.
 • Klubovne a učebne s kapacitou do 22 miest /5x/, s kapacitou 40 miest /lx/.
 
Ponuka služieb:
 • Výlep plagátov a propagačných materiálov na výlepových plochách v Seredi
 • Písmo maliarske práce a reklamno – aranžérske práce
 • Zápožičky skladacieho pódia /8x8m/, pivných súprav /lavice a stoly/ a pódiové prestrešenie
 • Reklama na LED paneli kina a projekćnej ploche kina pred filmami
 
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-12
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe