Informácie o prenájme majetku samosprávy tretím osobám

MajetokDátum prenájmuÚčelNájomca
parc.č.427 01.01.2017 reklamný panel Media reprezentative
domy smútku-Kasárenská, Hornočepenská 01.01.2017 cintor.a pohrebné služby Edita Kašíková
Garbiarska 3964 09.12.2016 podnikateľská činnosť SMS s.r.o.
spevnená plocha v býv.kasárňach "Váh" 08.12.2016 autocvičisko Peter Urbánek-Autoškla BB
stĺp 4 a 17 06.12.2016 informačno-nav.tabula EGLO Slovensko, s.r.o.
DK - Školská 23.11.2016 kult.činnosť SMS s.r.o.
2485/9-273 m2 23.11.2016 záhrada Chlebík Ján
Športová hala,,RELAX“-Mlynárska ul. 21.11.2016 šport.-relaxačná činnosť Oľga Chánová
p.č. 1892 - 25m2 31.05.2016 parkovisko EldiGroup
bytový dom na Čepenskej 4305 16.03.2016 umiestnenie antény Exprestech Vinohrady n/V
časť parc.č.1036 - 18 m 10.03.2016 umiestnenie garáže Irsák Dušan
parc.294 - 40 m2 29.02.2016 plocha pre zásobovanie Delinčáková Ivana
časť parc.č.1036 - 18 m 14.12.2015 umiestnenie garáže Kršiaková Alena, Mgr.
časť parc.č.1036 - 18 m 14.12.2015 umiestnenie garáže Klempererová Oľga
časť parc.č.1036 - 18 m 18.11.2015 umiestnenie garáže Dzivá.Adriana, Ing
p.č.733/13,374/2-450m2 12.10.2015 parkovisko LRLProfitech
časť stavby v býv.kasárňach Váh 22.09.2015 sklad materiálu OZ Tulák, Sereď
budova na Krásnej ul.1312/32 29.07.2015 sklad materiálu HIT Slovensko s r.o.
budova na Novomestskej ul. 53 30.05.2015 pre potreby organizácie Sl.zväz zdrav.postihnutých
časť budovy na Legionárskej 1127 12.05.2015 kancelárie,sklady Naša domová správa
Legionárska č.p 1127 27.04.2015 prevádzka denného centra OZ Pomocníček Sereď
parcely 5/1, 5/4 - 7591 m2 27.04.2015 tenisový areál Tenisový klub Sereď
p.č. 733/6.780/11,1873/2-1120m2 03.03.2015 parkovisko LRLProfitech
parc.č.1109/100 - 40 m2 02.03.2015 parkovisko Miloš Sabo
časť parc.č.1036 - 18 m 02.03.2015 umiestnenie garáže Polednáková Zuzana
p.č.929/4-. 30 m2 16.12.2014 parkovisko FOREKO
pč3063/4 14.11.2014 parkovisko SOMANA PLUS
časť parc.č.1036 - 18 m 18.09.2014 umiestnenie garáže Kavický Tomáš
č.p. 2485/11, 2485/10, 2485/12-360m2 26.06.2014 záhrada a dvor Ivan Kriška, Mgr.
časť parc.č.1036 - 18 m 19.06.2014 umiestnenie garáže Svátek Marián
919/2-25m2 19.06.2014 parkovisko Ing. Patrik Války
Kuzmányho ul č.3054, býv.lekáreň 19.06.2014 sklad materiálu PRO-TEC Slovakia,spol.s.r.o.
parcelaq č. 1106/2-1400m2 19.06.2014 spevnená plocha Hracho Miloš
stĺp.č. 5/108 15.05.2014 informačno-nav.tabula ARDSYSTÉM
časť parc.č.1036 - 18 m 30.04.2014 umiestnenie garáže Chudačik Štefan
parcely 580/5 a 579/3-465m2 28.02.2014 spevnená plocha Občan rozhodni, o.z.
M.R.Štefánika - káblovka 24.02.2014 kanc.+tech.zariadenie ATS SLOVAKIA s.r.o.
parc.č.1816/1, 2835/5,3005/1,3063/1 12.02.2014 reklamné zariadenia Billboardovo, s.r.o Sereď
časť parc.č.1036 - 18 m 13.11.2013 umiestnenie garáže Čechovič Miloš
pč1892-66m2 13.11.2013 parkovisko Jozef Sokol - DIZZY
PČ 126/161-165m² 13.11.2013 záhrada Galbavá Miriam
951/3-1025m2 01.10.2013 záhrada Spol.vlastníkov bytov
č.p. 166/4-25m2 23.09.2013 predzáhradka Halánová Jana
pč.1732-682m2 23.09.2013 záhrada Šimo Dušan
pč.1732-371m2 23.09.2013 záhradky Obyvat.Bratislavská
PČ 919/2-48,18m² 17.06.2013 parkovisko PSP Holding Šintava
pč..952 - 413m2 14.06.2013 záhrada Loffler Daniel
parcely č. 154/1,124/8,124/7128,3-2897m2 12.06.2013 záhr.osada ZO SZZ -Sereď mesto
č.p.4012, k.ú.Sereď 22.05.2013 bioskládka Tekadex, s.r.o.Chynorany
na ul.MRŠ 02.05.2013 informačno-nav.tabula Marek Velický-VEMA REAL
časť parc.č.1036 - 18 m 30.04.2013 umiestnenie garáže Dúbravcová Andrea
1840/118-287m2 24.03.2013 spevnená plocha Chlebík Milan
časť parc.č.1036 - 18 m 18.03.2013 umiestnenie garáže Jánošík Juraj
časť parc.č.1036 - 18 m 13.12.2012 umiestnenie garáže Vidovičová Slávka, Ing.
stĺp č, 5/67 14.11.2012 informačno-nav.tabula MVDr.Bozalka
časť budovy Jesenského 13.11.2012 služby rodinám s mal.deťmi OZ RC MAMA klub Sereď
parc.3129/4,3129/5 12.11.2012 trhovisko R.Matuška ,Śportclub
orná pôda, -5,921 ha 10.10.2012 poľnohosp. Účely Agrozel Dolná Streda
PČ267/1-438m² 27.09.2012 záhrada Gréčová Iveta
časť parc.č.1036 - 18 m 17.09.2012 umiestnenie garáže Belička Viliam
časť parc.č.1036 - 18 m 17.09.2012 umiestnenie garáže Fidler Jozef
časť parc.č.1036 - 18 m 21.06.2012 umiestnenie garáže Bombera Ján
PČ 1893-35m² 21.06.2012 parkovisko MVDr.Radovan Bozalka a manž.
stĺp č. 20/11 18.06.2012 informačno-nav.tabula ARDSYSTÉM
Štadión-Športová 27.02.2012 špotová činnosť SMS s.r.o.
PČ116/1-30m² 21.02.2012 parkovisko Mgr.Viliam Slabý
časť parc.č.1036 - 18 m 21.02.2012 umiestnenie garáže Pauer Zdenko
stĺpy č. 1/50, 5/79 11.01.2012 informačno-nav.tabula Roman Raninec
PČ 3063/1-15m² 19.12.2011 parkovisko Pavol Zachar - ELEKTROSERVIS
parc.č. 427-38m² 24.11.2011 umiestnenie garáže Autoškola Prof. Holúbek
časť parc.č.1036 - 18 m 24.11.2011 umiestnenie garáže Mihálik Miloš
stĺp "D 27.09.2011 informačno-nav.tabula ROS reklamná spoločnosť
spevnená plocha v býv.kasárňach "Váh" 24.06.2011 autocvičisko Peter Mánik,súkr.autoškola MI-MA
stĺpy č. 105, 68, 2/11 1/52 16.06.2011 informačno-nav.tabula ARDSYSTÉM
PČ 1893-38m² 31.05.2011 parkovisko MVDr.František Janíček
stĺp č. 5/85 11.02.2011 informačno-nav.tabula SPOTLIGHT s.r.o.
časť parc.č.1036 - 18 m 26.11.2010 umiestnenie garáže Mitas Miloš
PČ3005/1-16m² 26.11.2010 kaderníctvo Daniela Henčeková
PČ250/2-20m² 26.11.2010 ,,trafika“ Monika Mrázeková
časť parc.č.1036 - 18 m 26.11.2010 umiestnenie garáže Roman Pauer-KOVOPPP
PČ427-11m² 07.05.2010 stánok s predajom medu Dušan Bellay - DUMA
parc.č. 2850/1 01.02.2010 osadenie reklam.panelov NUBIUM
stĺpy č. 5/107,5/84, 5/69 26.01.2010 informačno-nav.tabula ARDSYSTÉM
časť parc.č.1036 - 18 m 12.11.2009 umiestnenie garáže Polák Vladimír
parc.č.3061// 23.09.2009 osadenie rekl. Zariadenia NOREA
PČ 919/2-22m² 12.05.2009 parkovisko Ing.Tibor Gál
PČ 362/1-56,5m² 01.04.2009 parkovisko Gabriel Lapoš
PČ 3063/1-190m² 12.03.2009 parkovisko Juraj Krivošík
stĺpy č. 9/49, 10/31 1/31 5/82, 5/101 02.01.2009 informačno-nav.tabula Duo Creative,s.r.o.
Ivana Krasku 2464/38 09.12.2008 zdravotná starostlivosť Mestská poliklinika Sereď, s.ro.
PČ 3063/1-37,5m² 19.11.2008 parkovisko Eva Hrdlicová
PČ 3063/1-70m² 29.09.2008 parkovisko Branislav Bokora-Hudeková
časť parc.č.1036 - 18 m 28.06.2008 umiestnenie garáže Fándli Eduard
časť parc.č.1036 - 18 m 28.06.2008 umiestnenie garáže Žiljak Pavol
časť parc.č.1036 - 18 m 26.06.2008 umiestnenie garáže Marikovský Ladislav
PČ 3063/1-62,5m² 15.05.2008 parkovisko Igor Urban a manž.
časť parc.č.1036 - 18 m 30.04.2008 umiestnenie garáže Kortišová Marie
časť parc.č.1036 - 18 m 28.01.2008 umiestnenie garáže Biščiak Ján
PČ 919/2-22m² 27.12.2007 výstavba schodiska Šuláková Gabriela
PČ 121-27m² 21.11.2007 parkovisko TEEN CHALLENGE
PČ 2468/2-621m² 21.09.2007 záhrada Klčo Emil
parc.č.241/3 - 23 m 10.05.2007 umiestnenie garáže Macháčoví M.a K.
PČ 500/3-255m²,PČ 498/130-20m² 13.02.2007 záhrada Farská Margita
parc.č.2861/1,427/1 ,28/16/1 a 2816/6 30.01.2007 osadenie reklam.panelov NUBIUM
stĺp č. 10/13 9/52 , 3/92, 46 12.01.2007 informačno-nav.tabula Duo Creative,s.r.o.
Stĺp č. 3/87 12.12.2006 informačno-nav.tabula Vladimír Tomčányi - AB
PČ 498/129,PČ 498/130-65m² 31.10.2006 záhrada Hajdu Radovan
PČ 498/126,PČ 498/130-260m² 30.10.2006 záhrada Kubica Peter
PČ 1887/43-33m² 24.07.2006 parkovisko Ing.Romeo Tanuška
PČ 2816/1-58m² 28.12.2005 parkovisko Ing.Peter Melicher
PČ 2812/1-30m² 25.12.2005 parkovisko Dušan Bellay
PČ 126/167-233m² 15.11.2005 záhrada Karas Emil a manž.
PČ 1890/14-30m² 10.11.2005 parkovisko MUDr.Elena Gáletová
parc.č.241/1 - 18 m 20.05.2005 umiestnenie garáže Pytel Vladislav
parc.č.241/1 - 18 m 20.05.2005 umiestnenie garáže Strecký Igor
PČ 2816/1-104m² 29.04.2005 parkovisko Ing.Peter Melicher
časť parc.č.1036 - 18 m 01.04.2005 umiestnenie garáže Kuzniar Branislav
časť parc.č.1036 - 18 m 01.04.2005 umiestnenie garáže Radošovská Iveta
PČ 556/1-597m² 16.03.2005 parkovisko Branislav Bokora
PČ 3061/31-263m² 15.03.2005 parkovisko BART STYLEs.r.o.
PČ 126/1-54m² 02.11.2004 predzáhradka Bartoš Igor
č.p. 3061/8 22.09.2004 reklamné zariadenie- totem ČSOB
PČ 3061/8-6m² 22.06.2004 uloženie kvet.stojana Hvojníková Andrea
kanc. v mestskom múzeu 30.04.2004 informačno-propag.centrum Obč.združenie Vodný hrad
parc.č.2816/1 15.04.2004 reklamný panel euroAWK
PČ 126/152-386m² 15.10.2003 záhrada Kubánek Ľubomír, Ing.
PČ 126/162-235m² 01.10.2003 záhrada Pôsinger Igor
PČ 126/163-211m² 01.10.2003 záhrada Tkáč Igor
PČ 126/164-212m² 01.10.2003 záhrada Mlynár Marián Ing.
PČ 126/165-212m² 01.10.2003 záhrada Tkáč Marian
PČ 126/166-212m² 01.10.2003 záhrada Chatrnúchová Kristína
časť parc.č.1036 - 18 m 26.06.2003 umiestnenie garáže Petroušeková Mária
budova na Školskej c ul.s.č.117 20.05.2003 pre potreby školy Gymnázium V.Mihálika
PČ 556/1-3m² 04.07.2002 pod schodami Bučeková Zuzana
PČ3005/1-16m² 02.01.2002 stánok s predajom kvetov Alžbeta Bengeová
PČ 3614-2-22.612m² 31.12.2001 záhradk. osada SZZ pri NVZ
PČ 3005/1-512m² 25.09.2001 bezbariérový prístup VÚB,a.s.
PČ 126/1-62m² 22.05.2001 záhrada Janda Ján, Ing.
PČ 126/1-40m² 22.05.2001 predzáhradka Buch Milan
časť parc.č.1036 - 18 m 05.10.2000 umiestnenie garáže Bosý František
dvojgaráž-Cukr.ul.3518 01.02.2000 oprava motor.vozidiel Igor Lehota
PČ527 ,PČ. 540- 447 m2 02.05.1999 pod budovou, park. NAREL,spol.s.r.o.
časť parc.č.1036 - 18 m 18.01.1999 umiestnenie garáže Komínková Mária
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Brestovanský Vladimír
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Čemez František
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Takáč František
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Kozák Vincent
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Tomanová Renáta
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Lopašovský Vladimír
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Červeň Igor
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Ryba Ján, Ing.
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Petroušek Vladimír
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Šiška Rudolf
časť parc.č.1036 - 18 m 18.11.1998 umiestnenie garáže Mináriková Anna
časť parc.č.1036 - 18 m 18.11.1998 umiestnenie garáže Kátrová Eva, MUDr.
časť parc.č.1036 - 18 m 12.11.1998 umiestnenie garáže Bátorová Emília
časť parc.č.1036 - 18 m 12.11.1998 umiestnenie garáže Čmarada Miroslav
časť parc.č.1036 - 18 m2 12.11.1998 umiestnenie garáže Banič Peter
časť parc.č.1036 - 18 m 12.11.1998 umiestnenie garáže Húšťava Milan, Ing.
časť parc.č.1036 - 18 m 12.11.1998 umiestnenie garáže Hrašna Jozef
časť parc.č.1036 - 18 m 12.11.1998 umiestnenie garáže Lašáková Marta
časť parc.č.1036 - 18 m 09.11.1998 umiestnenie garáže Kondelová Jana
časť parc.č.1036 - 18 m 09.11.1998 umiestnenie garáže Janíček František, Ing.
časť parc.č.1036 - 18 m 09.11.1998 umiestnenie garáže Tkáč.Miroslav,Ing
časť parc.č.1036 - 18 m 09.11.1998 umiestnenie garáže Hrušovský Teodor
časť parc.č.1036 - 18 m 09.11.1998 umiestnenie garáže Buch Karol
časť parc.č.1036 - 18 m 09.11.1998 umiestnenie garáže Dvorský Miloš, Ing.
časť parc.č.1036 - 18 m 06.11.1998 umiestnenie garáže Tóth Pavel
PČ 1027,PČ427 01.11.1992 ,,trafika“ ROYAL PRESS
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond