Informácie o prenájme majetku samosprávy tretím osobám

MajetokDátum prenájmuÚčelNájomca
Parc. č. 811/1 na Hornomajerskej ulici – 29,05 m2 01.11.2023 Osadenie vonkajšej jednotk Energetika Sereď, s.r.o.
Parc. č. 919/2 – 60 m2 01.11.2023 Vjazd k RD Ľubomír Halabrín, Ing. Radoslav Hudek
Parc. č. 118/100 – 3,85m2 01.11.2023 Vjazd k RD Ľuboš Peško
Parc. č. 918 – 49m2 01.11.2023 Vjazd k RD Marek Javor
Parc. č. 764 – 18m2 01.11.2023 Pozemok pod garážou Jaroslav Šulan
Parc. č. 1881/1 – 502 m2 30.10.2023 Výstavba a prevádzka stani Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, Bratislava
časť parcely registra „C“ na mape určeného operátu par. č. 427/1 –vo výmere 38 m2 01.06.2023 umiestnenie prefabrik.gará Irena Kurucová
parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu, par. č. 578 vo výmere 6m2 01.03.2023 umiestnenie bezbariérového Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Spádovej ulici s.č.1154
parcela č. 613 - orná pôda vo výmere 7093 m2, parcela č. 614 - orná pôda vo výmere 6208 m2, parcela č. 894/80 – orná pôda vo výmere 16762 m2, parcela č. 894/90 - orná pôda vo výmere 13250 m2, parcela č. 900/6 - orná pôda vo výmere 10872 m2, parcely č. 1 - orná pôda vo výmere 3507 m2 parcela č. 140/7 - orná pôda vo výmere 2480 m2, parcela č. 500/201 - orná pôda vo výmere 714 m2, parcela č. 501 - orná pôda vo výmere 1118 m2, parcela č. 502 - orná pôda vo výmere 4150 m2, parcela č. 1895 - ostatná plocha vo výmere 6328 m2 parcela č. 1430 - orná pôda vo výmere 9135 m2, parcela č. 1593 - orná pôda vo výmere 917 m2 01.11.2022 poľnohospodárske účely AGROZEL Dolná Streda, s.r.o.
časť strechy bytového domu so s.č. 4305 15.10.2022 umiestnenie a prevádzkovan Tlapnet SK, a. s.
3 autobusové zastávky 01.10.2022 umiestnenie troch cityligh BILLBOARDOVO s.r.o.
Budova so súp. číslom 117 – 667 m2, budo 01.09.2022 Budova a pozemok na ulici Gymnázium Vojtecha Mihálika, Ser
Časť parcely č. 764-18m2 01.06.2022 Pozemok pod prefabrikovano Doan Xuan Thang, Sereď
Časť parcely č. 297-5,12m2 01.04.2022 Pozemok na vybudovanie bez Franco Real Estates, s.r.o., Pra
Časť parcely č. 764-18m2 01.01.2022 Pozemok pod prefabrikovano Tomáš Jánošík, Sereď
Časť parcely č. 764-18m2 01.01.2022 Pozemok pod prefabrikovano Dušan Horváth, Sereď
Časť parcely č. 764-18m2 01.01.2022 Pozemok pod prefabrikovano Ivan Bardiovský, Sereď
Časť parcely č. 764-18m2 15.07.2021 Pozemok pod prefabrikovano Mária Kozáková, Sereď
Parcela č. 3723/2-1500m2 01.07.2021 Spevnené plochy – výcvik v Peter Urbánek – Autoškola BB, Se
Parcela č. 3723/2-1500m2 01.07.2021 Spevnené plochy – výcvik v Peter Mánik – MI-MA autoškola, S
Časť parcely č. 273-183m2, časť parcely 01.06.2021 Vybudovanie verejne prístu HUBERT J.E., s.r.o., Sereď
Parcela č. 3117-120m2, parcela č. 3128/3 01.06.2021 Pozemok pod stavbami vo vl BAU TRADE s.r.o., Sereď
Časť parcely č. 166/1-10m2 15.05.2021 Pozemok na vybudovanie opl Marek Maron, Eva Maronová, Sereď
Parc. Č. 166/2-4286 m2, parc. Č. 166/3-2 16.03.2021 Pozemok – spevnená plocha, Strabag pozemné a inžinierske st
Časť parcely č. 764-18m2 01.01.2021 Pozemok pod prefabrikovano Ivana Svátková, Sereď
Časť parcely č. 764-18m2 01.01.2021 Pozemok pod prefabrikovano Michal Lašák, Sereď
Časť parcely č. 3128/1-15m2 01.01.2021 Pozemok – prestrešené park LSE – Life Star Emergency, s.r.o
Parcela č. 166/2-4286m2, parcela č. 166/ 01.01.2021 Pozemok – spevnená plocha, Strabag pozemné a inžinierske st
Parc. Č. 914/2-90m2 15.10.2020 Pozemok – záhrada pri RD Marta Vaculová, Sereď
Stavba so súp.č.1312-366m2, časť parcely 01.06.2020 Budova s pozemkom tvoriace HIT Slovensko s.r.o., Sereď
Nebytový priestor v budove na Novomestsk 01.04.2020 Nebytové priestory v suter OZ NIKOLKA, Sereď
21,45 ha 01.04.2020 Pozemky – poľovný revír PZ Pokrok Sereď, Sereď
Časť parcely č. 427/1 -19m2 15.03.2020 Pozemok pod prefabrikovano Kristína Vargová, Sereď
Nebytový priestor v bytovom dome č. 3080 09.03.2020 Nebytový priestor v bytovo ATS Slovakia s.r.o., Banská Byst
Časť parcely č. 2835/6-176m2 01.01.2020 Vybudovanie verejne prístu Vladimír Tomčányi – AB, Sereď
Budova so súp. číslom 117 – 667 m2, budo 01.01.2020 Budova a pozemok na ulici Gymnázium Vojtecha Mihálika, Ser
Časť parcely č. 3063/1-60m2 01.11.2019 Pozemok využívaný ako dvor Kamil Farský s manželkou, Sereď
Časť parcely č. 3478/12-3,5m2 01.11.2019 Pozemok na umiestnenie vod LU Invest s.r.o., Opoj
Časť parcely č. 764-18m2 01.08.2019 Pozemok pod prefabrikovano Erika Janovská, Dolná Streda
Nebytový priestor – 263m2 v budove so sú 01.06.2019 Nebytový priestor – detské DOC Stonožka, Sereď
Parc. Č. 267/1-438m2 01.06.2019 Pozemok - záhrada Darina Gréčová, Sereď
Časť parcely č. 427/1-19m2 01.06.2019 Pozemok pod prefabrikovano Štefan Tóth, Sereď
Budova so súp. číslom 117 – 667 m2, budo 21.05.2019 Budova a pozemok na ulici Gymnázium Vojtecha Mihálika, Ser
Parc. Č. 2850/11-661m2, parc. Č. 2816/12 01.04.2019 Vybudovanie verejne prístu Norbi&Tuti Group s.r.o., Galanta
Časť parcely č. 764-18m2 01.01.2019 Pozemok pod prefabrikovano Miloš Bernard, Sereď
Časť parcely č. 307/1-58m2 01.10.2018 Vybudovanie verejne prístu Radovan Teplý, Sereď
Časť parcely č. 764-18m2 01.10.2018 Pozemok pod prefabrikovano Mária Tanušková, Sereď
Parc. Č. 126/166-212m2 01.07.2018 Záhrada pri rodinnom dome Róbert Chatrnúch, Sereď
Časť parcely č. 606-82m2, časť parcely č 01.07.2018 Vybudovanie verejne prístu Polis Development, s.r.o. Sereď
Časť parcely č. 3001-2019m2, parcela č. 17.05.2018 Budova s pozemkom Gymnázium Vojtecha Mihálika, Ser
Časť parcely č. 3061/1-194m2 07.05.2018 Vybudovanie verejne prístu Vladimír Malý a manželka Katarín
Časť parcely č. 128/35-145m2 05.05.2018 Realizácia stavby preložky OTOM s.r.o., Sereď
Parc. Č. 3129/4-949m2, Parc. Č. 3129/3-7 01.05.2018 Výkon správy Mestského trh Roman Matuška Športklub, Sereď
Časť parcely č. 764-18m2 01.01.2018 Pozemok pod prefabrikovano Ľuboš Eliáš, Sereď
parc.č.427 01.01.2017 reklamný panel Media reprezentative
domy smútku-Kasárenská, Hornočepenská 01.01.2017 cintor.a pohrebné služby Edita Kašíková
Garbiarska 3964 09.12.2016 podnikateľská činnosť SMS s.r.o.
spevnená plocha v býv.kasárňach "Váh" 08.12.2016 autocvičisko Peter Urbánek-Autoškla BB
stĺp 4 a 17 06.12.2016 informačno-nav.tabula EGLO Slovensko, s.r.o.
2485/9-273 m2 23.11.2016 záhrada Chlebík Ján
DK - Školská 23.11.2016 kult.činnosť SMS s.r.o.
Športová hala,,RELAX“-Mlynárska ul. 21.11.2016 šport.-relaxačná činnosť Oľga Chánová
p.č. 1892 - 25m2 31.05.2016 parkovisko EldiGroup
bytový dom na Čepenskej 4305 16.03.2016 umiestnenie antény Exprestech Vinohrady n/V
časť parc.č.1036 - 18 m 10.03.2016 umiestnenie garáže Irsák Dušan
parc.294 - 40 m2 29.02.2016 plocha pre zásobovanie Delinčáková Ivana
časť parc.č.1036 - 18 m 14.12.2015 umiestnenie garáže Klempererová Oľga
časť parc.č.1036 - 18 m 14.12.2015 umiestnenie garáže Kršiaková Alena, Mgr.
časť parc.č.1036 - 18 m 18.11.2015 umiestnenie garáže Dzivá.Adriana, Ing
p.č.733/13,374/2-450m2 12.10.2015 parkovisko LRLProfitech
časť stavby v býv.kasárňach Váh 22.09.2015 sklad materiálu OZ Tulák, Sereď
budova na Krásnej ul.1312/32 29.07.2015 sklad materiálu HIT Slovensko s r.o.
budova na Novomestskej ul. 53 30.05.2015 pre potreby organizácie Sl.zväz zdrav.postihnutých
časť budovy na Legionárskej 1127 12.05.2015 kancelárie,sklady Naša domová správa
parcely 5/1, 5/4 - 7591 m2 27.04.2015 tenisový areál Tenisový klub Sereď
Legionárska č.p 1127 27.04.2015 prevádzka denného centra OZ Pomocníček Sereď
p.č. 733/6.780/11,1873/2-1120m2 03.03.2015 parkovisko LRLProfitech
časť parc.č.1036 - 18 m 02.03.2015 umiestnenie garáže Polednáková Zuzana
parc.č.1109/100 - 40 m2 02.03.2015 parkovisko Miloš Sabo
p.č.929/4-. 30 m2 16.12.2014 parkovisko FOREKO
pč3063/4 14.11.2014 parkovisko SOMANA PLUS
časť parc.č.1036 - 18 m 18.09.2014 umiestnenie garáže Kavický Tomáš
č.p. 2485/11, 2485/10, 2485/12-360m2 26.06.2014 záhrada a dvor Ivan Kriška, Mgr.
časť parc.č.1036 - 18 m 19.06.2014 umiestnenie garáže Svátek Marián
919/2-25m2 19.06.2014 parkovisko Ing. Patrik Války
parcelaq č. 1106/2-1400m2 19.06.2014 spevnená plocha Hracho Miloš
Kuzmányho ul č.3054, býv.lekáreň 19.06.2014 sklad materiálu PRO-TEC Slovakia,spol.s.r.o.
stĺp.č. 5/108 15.05.2014 informačno-nav.tabula ARDSYSTÉM
časť parc.č.1036 - 18 m 30.04.2014 umiestnenie garáže Chudačik Štefan
parcely 580/5 a 579/3-465m2 28.02.2014 spevnená plocha Občan rozhodni, o.z.
M.R.Štefánika - káblovka 24.02.2014 kanc.+tech.zariadenie ATS SLOVAKIA s.r.o.
parc.č.1816/1, 2835/5,3005/1,3063/1 12.02.2014 reklamné zariadenia Billboardovo, s.r.o Sereď
časť parc.č.1036 - 18 m 13.11.2013 umiestnenie garáže Čechovič Miloš
pč1892-66m2 13.11.2013 parkovisko Jozef Sokol - DIZZY
PČ 126/161-165m² 13.11.2013 záhrada Galbavá Miriam
951/3-1025m2 01.10.2013 záhrada Spol.vlastníkov bytov
č.p. 166/4-25m2 23.09.2013 predzáhradka Halánová Jana
pč.1732-371m2 23.09.2013 záhradky Obyvat.Bratislavská
pč.1732-682m2 23.09.2013 záhrada Šimo Dušan
PČ 919/2-48,18m² 17.06.2013 parkovisko PSP Holding Šintava
pč..952 - 413m2 14.06.2013 záhrada Loffler Daniel
parcely č. 154/1,124/8,124/7128,3-2897m2 12.06.2013 záhr.osada ZO SZZ -Sereď mesto
č.p.4012, k.ú.Sereď 22.05.2013 bioskládka Tekadex, s.r.o.Chynorany
na ul.MRŠ 02.05.2013 informačno-nav.tabula Marek Velický-VEMA REAL
časť parc.č.1036 - 18 m 30.04.2013 umiestnenie garáže Dúbravcová Andrea
1840/118-287m2 24.03.2013 spevnená plocha Chlebík Milan
časť parc.č.1036 - 18 m 18.03.2013 umiestnenie garáže Jánošík Juraj
časť parc.č.1036 - 18 m 13.12.2012 umiestnenie garáže Vidovičová Slávka, Ing.
stĺp č, 5/67 14.11.2012 informačno-nav.tabula MVDr.Bozalka
časť budovy Jesenského 13.11.2012 služby rodinám s mal.deťmi OZ RC MAMA klub Sereď
parc.3129/4,3129/5 12.11.2012 trhovisko R.Matuška ,Śportclub
orná pôda, -5,921 ha 10.10.2012 poľnohosp. Účely Agrozel Dolná Streda
PČ267/1-438m² 27.09.2012 záhrada Gréčová Iveta
časť parc.č.1036 - 18 m 17.09.2012 umiestnenie garáže Belička Viliam
časť parc.č.1036 - 18 m 17.09.2012 umiestnenie garáže Fidler Jozef
časť parc.č.1036 - 18 m 21.06.2012 umiestnenie garáže Bombera Ján
PČ 1893-35m² 21.06.2012 parkovisko MVDr.Radovan Bozalka a manž.
stĺp č. 20/11 18.06.2012 informačno-nav.tabula ARDSYSTÉM
Štadión-Športová 27.02.2012 špotová činnosť SMS s.r.o.
časť parc.č.1036 - 18 m 21.02.2012 umiestnenie garáže Pauer Zdenko
PČ116/1-30m² 21.02.2012 parkovisko Mgr.Viliam Slabý
stĺpy č. 1/50, 5/79 11.01.2012 informačno-nav.tabula Roman Raninec
PČ 3063/1-15m² 19.12.2011 parkovisko Pavol Zachar - ELEKTROSERVIS
parc.č. 427-38m² 24.11.2011 umiestnenie garáže Autoškola Prof. Holúbek
časť parc.č.1036 - 18 m 24.11.2011 umiestnenie garáže Mihálik Miloš
stĺp "D 27.09.2011 informačno-nav.tabula ROS reklamná spoločnosť
spevnená plocha v býv.kasárňach "Váh" 24.06.2011 autocvičisko Peter Mánik,súkr.autoškola MI-MA
stĺpy č. 105, 68, 2/11 1/52 16.06.2011 informačno-nav.tabula ARDSYSTÉM
PČ 1893-38m² 31.05.2011 parkovisko MVDr.František Janíček
stĺp č. 5/85 11.02.2011 informačno-nav.tabula SPOTLIGHT s.r.o.
časť parc.č.1036 - 18 m 26.11.2010 umiestnenie garáže Mitas Miloš
časť parc.č.1036 - 18 m 26.11.2010 umiestnenie garáže Roman Pauer-KOVOPPP
PČ3005/1-16m² 26.11.2010 kaderníctvo Daniela Henčeková
PČ250/2-20m² 26.11.2010 ,,trafika“ Monika Mrázeková
PČ427-11m² 07.05.2010 stánok s predajom medu Dušan Bellay - DUMA
parc.č. 2850/1 01.02.2010 osadenie reklam.panelov NUBIUM
stĺpy č. 5/107,5/84, 5/69 26.01.2010 informačno-nav.tabula ARDSYSTÉM
časť parc.č.1036 - 18 m 12.11.2009 umiestnenie garáže Polák Vladimír
parc.č.3061// 23.09.2009 osadenie rekl. Zariadenia NOREA
PČ 919/2-22m² 12.05.2009 parkovisko Ing.Tibor Gál
PČ 362/1-56,5m² 01.04.2009 parkovisko Gabriel Lapoš
PČ 3063/1-190m² 12.03.2009 parkovisko Juraj Krivošík
stĺpy č. 9/49, 10/31 1/31 5/82, 5/101 02.01.2009 informačno-nav.tabula Duo Creative,s.r.o.
Ivana Krasku 2464/38 09.12.2008 zdravotná starostlivosť Mestská poliklinika Sereď, s.ro.
PČ 3063/1-37,5m² 19.11.2008 parkovisko Eva Hrdlicová
PČ 3063/1-70m² 29.09.2008 parkovisko Branislav Bokora-Hudeková
časť parc.č.1036 - 18 m 28.06.2008 umiestnenie garáže Fándli Eduard
časť parc.č.1036 - 18 m 28.06.2008 umiestnenie garáže Žiljak Pavol
časť parc.č.1036 - 18 m 26.06.2008 umiestnenie garáže Marikovský Ladislav
PČ 3063/1-62,5m² 15.05.2008 parkovisko Igor Urban a manž.
časť parc.č.1036 - 18 m 30.04.2008 umiestnenie garáže Kortišová Marie
časť parc.č.1036 - 18 m 28.01.2008 umiestnenie garáže Biščiak Ján
PČ 919/2-22m² 27.12.2007 výstavba schodiska Šuláková Gabriela
PČ 121-27m² 21.11.2007 parkovisko TEEN CHALLENGE
PČ 2468/2-621m² 21.09.2007 záhrada Klčo Emil
parc.č.241/3 - 23 m 10.05.2007 umiestnenie garáže Macháčoví M.a K.
PČ 500/3-255m²,PČ 498/130-20m² 13.02.2007 záhrada Farská Margita
parc.č.2861/1,427/1 ,28/16/1 a 2816/6 30.01.2007 osadenie reklam.panelov NUBIUM
stĺp č. 10/13 9/52 , 3/92, 46 12.01.2007 informačno-nav.tabula Duo Creative,s.r.o.
Stĺp č. 3/87 12.12.2006 informačno-nav.tabula Vladimír Tomčányi - AB
PČ 498/129,PČ 498/130-65m² 31.10.2006 záhrada Hajdu Radovan
PČ 498/126,PČ 498/130-260m² 30.10.2006 záhrada Kubica Peter
PČ 1887/43-33m² 24.07.2006 parkovisko Ing.Romeo Tanuška
PČ 2816/1-58m² 28.12.2005 parkovisko Ing.Peter Melicher
PČ 2812/1-30m² 25.12.2005 parkovisko Dušan Bellay
PČ 126/167-233m² 15.11.2005 záhrada Karas Emil a manž.
PČ 1890/14-30m² 10.11.2005 parkovisko MUDr.Elena Gáletová
parc.č.241/1 - 18 m 20.05.2005 umiestnenie garáže Pytel Vladislav
parc.č.241/1 - 18 m 20.05.2005 umiestnenie garáže Strecký Igor
PČ 2816/1-104m² 29.04.2005 parkovisko Ing.Peter Melicher
časť parc.č.1036 - 18 m 01.04.2005 umiestnenie garáže Kuzniar Branislav
časť parc.č.1036 - 18 m 01.04.2005 umiestnenie garáže Radošovská Iveta
PČ 556/1-597m² 16.03.2005 parkovisko Branislav Bokora
PČ 3061/31-263m² 15.03.2005 parkovisko BART STYLEs.r.o.
PČ 126/1-54m² 02.11.2004 predzáhradka Bartoš Igor
č.p. 3061/8 22.09.2004 reklamné zariadenie- totem ČSOB
PČ 3061/8-6m² 22.06.2004 uloženie kvet.stojana Hvojníková Andrea
kanc. v mestskom múzeu 30.04.2004 informačno-propag.centrum Obč.združenie Vodný hrad
parc.č.2816/1 15.04.2004 reklamný panel euroAWK
PČ 126/152-386m² 15.10.2003 záhrada Kubánek Ľubomír, Ing.
PČ 126/164-212m² 01.10.2003 záhrada Mlynár Marián Ing.
PČ 126/162-235m² 01.10.2003 záhrada Pôsinger Igor
PČ 126/165-212m² 01.10.2003 záhrada Tkáč Marian
PČ 126/163-211m² 01.10.2003 záhrada Tkáč Igor
PČ 126/166-212m² 01.10.2003 záhrada Chatrnúchová Kristína
časť parc.č.1036 - 18 m 26.06.2003 umiestnenie garáže Petroušeková Mária
budova na Školskej c ul.s.č.117 20.05.2003 pre potreby školy Gymnázium V.Mihálika
PČ 556/1-3m² 04.07.2002 pod schodami Bučeková Zuzana
PČ3005/1-16m² 02.01.2002 stánok s predajom kvetov Alžbeta Bengeová
PČ 3614-2-22.612m² 31.12.2001 záhradk. osada SZZ pri NVZ
PČ 3005/1-512m² 25.09.2001 bezbariérový prístup VÚB,a.s.
PČ 126/1-62m² 22.05.2001 záhrada Janda Ján, Ing.
PČ 126/1-40m² 22.05.2001 predzáhradka Buch Milan
časť parc.č.1036 - 18 m 05.10.2000 umiestnenie garáže Bosý František
dvojgaráž-Cukr.ul.3518 01.02.2000 oprava motor.vozidiel Igor Lehota
PČ527 ,PČ. 540- 447 m2 02.05.1999 pod budovou, park. NAREL,spol.s.r.o.
časť parc.č.1036 - 18 m 18.01.1999 umiestnenie garáže Komínková Mária
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Brestovanský Vladimír
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Čemez František
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Červeň Igor
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Kozák Vincent
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Lopašovský Vladimír
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Petroušek Vladimír
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Ryba Ján, Ing.
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Šiška Rudolf
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Tomanová Renáta
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Takáč František
časť parc.č.1036 - 18 m 18.11.1998 umiestnenie garáže Kátrová Eva, MUDr.
časť parc.č.1036 - 18 m 18.11.1998 umiestnenie garáže Mináriková Anna
časť parc.č.1036 - 18 m2 12.11.1998 umiestnenie garáže Banič Peter
časť parc.č.1036 - 18 m 12.11.1998 umiestnenie garáže Bátorová Emília
časť parc.č.1036 - 18 m 12.11.1998 umiestnenie garáže Čmarada Miroslav
časť parc.č.1036 - 18 m 12.11.1998 umiestnenie garáže Hrašna Jozef
časť parc.č.1036 - 18 m 12.11.1998 umiestnenie garáže Húšťava Milan, Ing.
časť parc.č.1036 - 18 m 12.11.1998 umiestnenie garáže Lašáková Marta
časť parc.č.1036 - 18 m 09.11.1998 umiestnenie garáže Buch Karol
časť parc.č.1036 - 18 m 09.11.1998 umiestnenie garáže Dvorský Miloš, Ing.
časť parc.č.1036 - 18 m 09.11.1998 umiestnenie garáže Hrušovský Teodor
časť parc.č.1036 - 18 m 09.11.1998 umiestnenie garáže Janíček František, Ing.
časť parc.č.1036 - 18 m 09.11.1998 umiestnenie garáže Kondelová Jana
časť parc.č.1036 - 18 m 09.11.1998 umiestnenie garáže Tkáč.Miroslav,Ing
časť parc.č.1036 - 18 m 06.11.1998 umiestnenie garáže Tóth Pavel
PČ 1027,PČ427 01.11.1992 ,,trafika“ ROYAL PRESS
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe