Iné kontakty

Komplex odpadová spoločnosť s.r.o., Pusté Sady
 
Reklamácie a poruchy - odpady, nádoby na odpad
zber : Milan Béreš, t.č.: 0917 272 288, mail: komplex@mariuspedersen.sk,
nádoby na odpad: Ing. Denisa Čambálová, t.č.: 0918 423 286
Pošta Sereď, Poštová ul.
Listová a balíková priehradka 789 3641
Peňažná priehradka 789 2430
Verejná telefónna hovorňa 789 2138
Hlavná pokladňa 789 2850
Vedúca pošty 789 2290
Slovak Telecom a.s. prevádzka Sereď, Spádová ul.
Vedúci montážnej čaty 789 2336
Montážna čata 789 4242
Pobočkový mechanik 789 3560
Colný úrad Sereď, Šulekovská 1582/44
Úrad 789 5050
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Sereď, Vonkajší rad
Úrad 789 2155, 789 3422
Naša domová správa, Legionárska 1127
Nahlasovanie opráv: 0903 952 417
Nájomné: 0911 928 558
Energetika Sereď, Mlynárska 4677 / 39
Poruchy: 0903 676 159
Technické oddelenie: 0903 952 418
Ekonomické oddelenie: 0903 697 804
Stavebný bytový podnik, Dionýza Štúra
Kancelárie 789 3438, 789 5562
Údržbárske stredisko 789 2316
Vodárne a kanalizácie
Stredisko Sereď (Dolná Streda) 789 4810
Elektrárne, ZSE Energia
Zákaznícka linka 0850 111555
Poruchová linka 0800 111567
Západoslovenské plynárenské závody
Plynárne 0 850 111363
Poruchová linka SPP 0 850 111727
Železničná stanica Sereď, Železničná ul.
Stanica 789 3205
Slovenská správa ciest Sereď, Šulekovská 1461/21
Správa a údržba 789 2264
Povodie Váhu, závod Sereď
Dom poriečneho 789 2086
Vojenský útvar 1049 Sereď, Kasárenská ulica
Dozorný útvaru 0960 386370
0960 386379 (fax)
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2019-01-08
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe