Kompletný zoznam kontaktov

Kancelária primátora mesta Sereď

Tomčányi Martin, Ing.

primátor mesta

Kancelária: 22
Klapka: 233

031 789 2470
0905 601 174
primator@sered.sk

Veselický Ľubomír, Bc.

zástupca primátora

Kancelária: 24
Klapka: 234

031 789 2934
0905 592 707
viceprimator@sered.sk

Račák Miroslav, Mgr.

referent krízového riadenia

Referát: referát krízového riadenia
Kancelária: 36
Klapka: 110

Kolláriková Jarmila

asistentka primátora

Referát: sekretariát primátora
Kancelária: 21
Klapka: 232

031 789 2470
primator@sered.sk

Kancelária kontrolóra mesta Sereď

Horváthová Zuzana, Mgr.

mestská kontrolórka

Kancelária: 30
Klapka: 128

0907 736 839
kontrolor@sered.sk

Kancelária prednostu MsÚ

Krajčovič Tibor, Ing.

prednosta mestského úradu

Kancelária: 27
Klapka: 235

031 789 6033
prednosta@sered.sk

Koričanský Branislav, Bc.

referent verejného obstarávania a správy webu

Kancelária: 35
Klapka: 190

Nagyová Darina

nájmy

Referát: právny a majetkový referát
Kancelária: 16
Klapka: 237

Daniela Vargová, JUDr. Ing.

vedúca právneho a majetkového referátu

Referát: právny a majetkový referát
Kancelária: 29
Klapka: 240

Gašparovičová Andrea, JUDr.

právny referent

Referát: právny a majetkový referát
Kancelária: 29
Klapka: 240

Slahučková Zuzana, Ing.

Samostatný referent pre komunikáciu mesta a zelených projektov

Referát: referát mestských projektov

Bíro Branislav, Ing.

projektový manažér

Referát: referát mestských projektov
Kancelária: 20
Klapka: 229

0917 448 115
projman@sered.sk

Vančo Radovan, Bc.

informatik

Referát: referát správa IT
Kancelária: 11
Klapka: 243

0918 450 854
informatik@sered.sk

Beňo Oto

informatik

Referát: referát správa IT
Kancelária: 11

Klinková Martina

asistentka prednostu

Referát: sekretariát prednostu
Kancelária: 26
Klapka: 101

031 789 6033
mu@sered.sk

Organizačné oddelenie

Adamčíková Silvia, PhDr.

vedúca oddelenia

Kancelária: 9
Klapka: 254

Vavrová Karmen

matrikárka

Referát: matričný úrad
Kancelária: 7
Klapka: 261

031 789 2215
matrika@sered.sk

Čirkeová Jana

overovanie a osvedčovanie

Referát: pult prvého kontaktu
Kancelária: KPK
Klapka: 247

Bírová Beáta

podateľna

Referát: pult prvého kontaktu
Kancelária: KPK
Klapka: 246

Navrátilová Katarína

spojovateľka

Referát: pult prvého kontaktu
Kancelária: KPK
Klapka: 231

031 789 2392

Paldanová Oľga

spojovateľka

Referát: pult prvého kontaktu
Kancelária: KPK
Klapka: 231

031 789 2393

Pešková Viera

referent evidencie obyvateľstva a budov

Referát: referát evidencie obyvateľstva a budov
Kancelária: 8
Klapka: 253

Mrnková Mária, Ing.

referent pre sociálnu oblasť

Referát: referát pre sociálnu oblasť
Kancelária: 6
Klapka: 251

0903 243 093
maria.mrnkova@sered.sk

Šiláková Miriam, Ing.

správa registratúry, overovanie a osvedčovanie

Referát: správa registratúry
Kancelária: 37
Klapka: 270

Finančné oddelenie

Florišová Eva, Ing.

vedúca oddelenia

Kancelária: 15
Klapka: 238

0918 450 855
ekonom@sered.sk

Ozimyová Mária, Mgr.

evidencia majetku mesta

Referát: referát evidencie majetku mesta
Kancelária: 17
Klapka: 239

Bašová Jana

mzdárka

Referát: referát personálny a mzdový
Kancelária: 12
Klapka: 266

Kiššová Martina

referent správy daní a poplatkov, personalistika

Referát: referát personálny a mzdový
Kancelária: 12
Klapka: 264

Dvorská Ingrid

účtovníčka

Referát: referát rozpočtovníctva a účtovníctva
Kancelária: 14
Klapka: 257

Hilková Martina

účtovníčka

Referát: referát rozpočtovníctva a účtovníctva
Kancelária: 14
Klapka: 258

Halánová Jana

referent správy daní a poplatkov

Referát: referát správy daní a poplatkov
Kancelária: 13
Klapka: 241

Bőhmová Kristína

pokladníčka

Referát: referát správy daní a poplatkov
Kancelária: 5
Klapka: 244

Oddelenie rozvoja mesta

Marián Šišo, Ing.

vedúci oddelenia

Kancelária: 1
Klapka: 256

0905 556 880
marian.siso@sered.sk

Klinka Michal, Ing.

referent dopravy

Referát: referát dopravy
Kancelária: 2
Klapka: 267

0918 963 237
michal.klinka@sered.sk

Ivančíková Daniela, Ing.

referent investičnej výstavby

Referát: referát investičnej výstavby
Kancelária: 2
Klapka: 269

Kišš Peter

referent komunálnych služieb

Referát: referát komunálnych služieb
Kancelária: 3
Klapka: 248

0918 450 856
peter.kiss@sered.sk

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Halabrínová Anna, Ing.

vedúca oddelenia

Kancelária: 34
Klapka: 230

Halabrínová Anna, Ing.

referent pre územné plánovanie

Referát: referát územného plánovania
Kancelária: 34
Klapka: 230

0918 450 852
uzemnyplan@sered.sk

Ševečková Kvetoslava

referent pre obce Dolná Streda, Pata, Zemianske Sady, Pusté Sady, Šalgočka

Referát: referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
Kancelária: 32
Klapka: 263

Pisárová Michaela

referent pre Sereď a obce Vinohrady nad Váhom, Šintava

Referát: referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
Kancelária: 32
Klapka: 259

Bieliková Zuzana

referent pre Sereď, Šoporňa

Referát: referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
Kancelária: 34
Klapka: 182

Višvardová Xénia

administratívny pracovník

Referát: referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
Kancelária: 34
Klapka: 183

Švehlová Zdena, Ing.

referent pre Sereď

Referát: referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
Kancelária: 34
Klapka: 184

0907 642 166
zdenka.svehlova@sered.sk

Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu

Kováčová Silvia, Mgr.

vedúca oddelenia

Kancelária: 18
Klapka: 228

0918 450 853
skolstvo@sered.sk

Vadovičová Jana, Mgr.

referent pre rodinu

Referát: referát pre rodinu
Kancelária: 10
Klapka: 245

Šuláková Eva, Ing.

referent školstva

Referát: referát školstva
Kancelária: 19
Klapka: 265

Račák Miroslav, Mgr.

referent spoločného školského úradu

Referát: referát spoločný školský úrad
Kancelária: 36
Klapka: 110

0918 815 728
skolskyurad@sered.sk

Kavoňová Eva

referent športu a kultúry

Referát: referát športu a kultúry
Kancelária: 19
Klapka: 268

Oddelenie životného prostredia

Vohláriková Zuzana, Bc.

vedúca oddelenia životného prostredia

Referát: referát odpadového hospodárstva
Kancelária: 3
Klapka: 249

Opátová Lucia, Bc.

miestny poplatok za komunálny odpad a zberný dvor mesta Sereď

Referát: referát odpadového hospodárstva
Kancelária: 4
Klapka: 279

0948 340 037
lucia.opatova@sered.sk

Navrátilová Katarína, Ing.

referent životného prostredia

Referát: referát životného prostredia
Kancelária: 3
Klapka: 188

Klottonová Miriam

referent životného prostredia

Referát: referát životného prostredia
Kancelária: 4
Klapka: 189

Chmelár Libor

odborno-technický pracovník

Referát: zberný dvor
Klapka: nemá

Jana Paľovová

referent na zbernom dvore

Referát: zberný dvor
Klapka: nemá

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2021-04-08
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond