Kompletný zoznam kontaktov

Kancelária primátora mesta Sereď

Kurbel Ondrej, Ing.

primátor mesta

Kancelária: 22
Klapka: 233

031 789 2470
0907 626 327
primator@sered.sk

Fačkovcová Mária, Ing.

zástupca primátora

Kancelária: 24
Klapka: 234

031 789 2934
0908 179 610
maria.fackovcova@sered.sk

Kavoňová Eva

asistentka primátora

Referát: sekretariát primátora
Kancelária: 21
Klapka: 232

031 789 2470
primator@sered.sk

Kancelária kontrolóra mesta Sereď

Klenovič Miloš, JUDr.

hlavný kontrolór mesta

Kancelária: 4
Klapka: 190

Kancelária prednostky mestského úradu

Bartošová Denisa, RNDr.

prednostka mestského úradu

Kancelária: 27
Klapka: 235

031 789 6033
0905 344 607
prednostka@sered.sk

Klinková Martina

asistentka prednostky

Referát: sekretariát prednostu
Kancelária: 26
Klapka: 101

031 789 6033
031 789 2392
mu@sered.sk

Slahučková Zuzana, Ing.

samostatný referent pre komunikáciu mesta

Kancelária: 17
Klapka: 237

Endel Marek, Mgr.

informatik / webmaster

Referát: referát správa IT
Kancelária: 11
Klapka: 243

0918 450 854
informatik@sered.sk

Beňo Oto

informatik / webmaster

Referát: referát správa IT
Kancelária: 11
Klapka: 225

0918 450 854
webmaster@sered.sk

Organizačné oddelenie

Zuzana Horváthová, Mgr.

vedúca organizačného oddelenia

Klapka: 128

Simona Bordáčová

overovanie, osvedčovanie

Referát: referát spoločenských služieb, pult prvého kontaktu
Kancelária: KPK
Klapka: 247

Muhová Zdenka

podateľňa

Referát: pult prvého kontaktu
Kancelária: KPK
Klapka: 246

Tabačková Barbora, Mgr.

referent evidencie obyvateľstva a budov

Referát: ohlasovňa a súpisné čísla
Kancelária: 8
Klapka: 253

Vavrová Karmen

matrikárka

Referát: matrika
Kancelária: 7
Klapka: 261

031 789 2215
matrika@sered.sk

Pešková Viera

referent evidencie obyvateľstva a budov

Referát: ohlasovňa a súpisné čísla
Kancelária: 8
Klapka: 253

Šiláková Miriam, Ing.

správa registratúry, overovanie a osvedčovanie

Referát: Registratúrne stredisko
Kancelária: 37
Klapka: 270

Oddelenie sociálne, bytové a rodiny

Adamčíková Silvia, PhDr.

vedúca oddelenia

Kancelária: 9
Klapka: 254

Vadovičová Jana, Mgr.

bytový referent a referent rodiny

Referát: referát bytový a referát rodiny
Kancelária: 10
Klapka: 245

Mrnková Mária, Ing.

sociálna pracovníčka a referent rodiny

Referát: referát sociálny a referát rodiny
Kancelária: 6
Klapka: 251

0903 243 093
maria.mrnkova@sered.sk

Oddelenie školstva, športu a kultúry

Kováčová Silvia, Mgr.

vedúca oddelenia

Kancelária: 18
Klapka: 228

0918 450 853
silvia.kovacova@sered.sk

Višvardová Xénia

referent športu a kultúry

Referát: referát športu a kultúry
Kancelária: 19
Klapka: 268

Šuláková Eva, Ing.

referent školstva

Referát: referát školstva
Kancelária: 19
Klapka: 265

Čulaga Marek

koordinátor práce s mládežou

Kancelária: 19

0950 479 375
marek.culaga@sered.sk

Oddelenie finančné

Florišová Eva, Ing.

vedúca oddelenia

Kancelária: 15
Klapka: 238

0918 450 855
ekonom@sered.sk

Kiššová Martina

personálny referent a referent daní a poplatkov

Referát: referát mzdový a personálny
Kancelária: 12
Klapka: 264

Kulichová Michaela, Ing.

referent daní a poplatkov

Referát: referát daní a poplatkov
Kancelária: 13
Klapka: 241

Veronika Cesnaková

mzdárka

Referát: referát mzdový a personálny
Kancelária: 12
Klapka: 266

Kučeráková Mária

pokladníčka

Referát: referát účtovníctva
Kancelária: 5
Klapka: 244

Hilková Martina

účtovníčka

Referát: referát účtovníctva
Kancelária: 14
Klapka: 258

Dvorská Ingrid

účtovníčka

Referát: referát účtovníctva
Kancelária: 14
Klapka: 257

Ozimyová Mária, Mgr.

evidencia majetku mesta

Referát: referát majetku
Kancelária: 17
Klapka: 239

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Anna Halabrínová, Ing.

vedúca oddelenia

Kancelária: 34
Klapka: 230

Ščasný Peter, Ing.

referent pre Sereď

Referát: referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
Kancelária: 32
Klapka: 184

0950 892 605
peter.scasny@sered.sk

Ševečková Kvetoslava

referent pre obce Dolná Streda, Pata, Zemianske Sady, Pusté Sady, Šalgočka

Referát: referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
Kancelária: 32
Klapka: 263

Pisárová Michaela

referent pre Sereď a obce Vinohrady nad Váhom, Šintava

Referát: referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
Kancelária: 34
Klapka: 259

Bieliková Zuzana

referent pre Sereď, Šoporňa

Referát: referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
Kancelária: 34
Klapka: 182

Čirkeová Jana

administratívny pracovník

Referát: referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
Kancelária: 33
Klapka: 183

Oddelenie životného prostredia

Vohláriková Zuzana, Bc.

vedúca oddelenia životného prostredia a údržby mesta

Referát: referát odpadového hospodárstva
Kancelária: 3
Klapka: 249

Navrátilová Katarína, Ing.

referent životného prostredia

Referát: referát životného prostredia
Kancelária: 3
Klapka: 188

Opátová Lucia, Bc.

referent odpadového hospodárstva

Referát: referát odpadového hospodárstva
Kancelária: 4
Klapka: 279

0948 340 037
lucia.opatova@sered.sk

Klottonová Miriam

správa detských ihrísk a športovísk, evidencia drobnej architektúry

Referát: referát životného prostredia
Kancelária: 4
Klapka: 189

Paľovová Jana

referent miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Referát: referát odpadového hospodárstva
Klapka: 243

Chmelár Libor

odborno-technický pracovník

Referát: zberný dvor
Klapka: nemá

Vranková Ľubomíra

správa cintorína

Referát: správa cintorína

0951 797 937
031 789 63 80
cintorin@sered.sk

Plavocká Monika

správa cintorína

Referát: správa cintorína
Kancelária: cintorín

0951 797 937
031 789 63 80
cintorin@sered.sk

Oddelenie realizácie projektov, rozvoja mesta a verejného obstarávania

Šišo Marián, Ing.

vedúci oddelenia

Kancelária: 1
Klapka: 256

0905 556 880
marian.siso@sered.sk

Grillová Marianna, Ing.

referent investičnej výstavby a VO

Referát: referát investičnej výstavby a VO
Kancelária: 2
Klapka: 269

Klinka Michal, Ing.

referent dopravy, krízové riadenie

Referát: referát dopravy, krízové riadenie
Kancelária: 2
Klapka: 267

0918 963 237
michal.klinka@sered.sk

Kišš Peter, Mgr.

referent komunálnych služieb

Referát: referát komunálnych služieb
Kancelária: 3
Klapka: 248

0918 450 856
peter.kiss@sered.sk

Bíro Branislav, Ing.

projektový manažér

Referát: referát mestských projektov
Kancelária: 20
Klapka: 229

0917 448 115
projman@sered.sk

Kubandová Lucia , Ing.

projektový manažér

Referát: referát mestských projektov
Kancelária: 20

Právne a majetkové oddelenie

Lauko Roman, JUDr. MBA

vedúci právneho a majetkového oddelenia

Kancelária: 29
Klapka: 242

0951 152 829
roman.lauko@sered.sk

Slobodová Veronika, Mgr.

samostatný odborný referent

Kancelária: 30
Klapka: 132

Gašparovičová Andrea, JUDr.

samostatný odborný referent

Kancelária: 30
Klapka: 240

Oddelenie údržby mesta

Rastislav Dubovecký, Ing.

vedúci údržby mesta

Kancelária: 31
Klapka: 255

Branislav Laluščiak

Pracovník údržby mesta

Kancelária: 31
Klapka: 255

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-07-09
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď