Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov

Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov

  • „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 5/2018“ - Návrh - Oznámenie o prerokovaní PDF [220 KB]
  • „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 5/2018“ - Návrh - textová a tabuľková časť PDF [894 KB]
  • „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 5/2018“ - Návrh 2.5 PDF [2.03 MB]
  • „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 5/2018“ - Návrh 3.5 PDF [1.28 MB]
  • „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 5/2018“ - Návrh 9.5 PDF [19.79 MB]
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-10-03
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018