Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov

Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov

  • „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 4/2018“ - návrh 3.4 PDF [1.52 MB]
  • „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 4/2018“ - návrh 2.4 PDF [1.92 MB]
  • „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 4/2018“ - schéma záväzných častí PDF [16.65 MB]
  • „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 4/2018“ - textová časť PDF [265 KB]
  • „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 4/2018“ – Návrh - Oznámenie o prerokovaní PDF [97 KB]
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-13
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018