Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov

Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č.10/2022 - Návrh

 

Urbanistická štúdia „IBV Horný Čepeň – BL38 Sereď “

 

Urbanistická štúdia „IBV Kapustniská IV. etapa - Sereď “ - Návrh

  • UŠ Návrh Kapustniská IVE obálka PDF [85 KB]
  • IBV kap IVE UŠ text návrh 1021 PDF [1.13 MB]
  • Urbanistická štúdia IBV Kapustniská IV. etapa - Sereď ZIP [4.87 MB]
  • !!! URBANISTICKÁ ŠTÚDIA "IBV KAPUSTNISKÁ IV. ETAPA - SEREĎ" – UPRAVENÝ NÁVRH !!!
 

Urbanistická štúdia Obytný súbor IBV „Pri železnici“ – oznámenie o začatí prerokovávania návrhu

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2022-08-15
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond