Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov

Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov

  • „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 6/2018“ - Návrh - Oznámenie o prerokovaní PDF [91 KB]
  • „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 6/2018“ - Návrh - textová a tabuľková časť PDF [264 KB]
  • „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 6/2018“ - Návrh 2.6 PDF [1.41 MB]
  • „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 6/2018“ - Návrh 3.6 PDF [795 KB]
  • „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 5/2018“ - Návrh 8.6 PDF [0.97 MB]
  • „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 5/2018“ - Schéma PDF [21.41 MB]
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-10-03
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond