Šach

Mestský šachový klub


IČO: 45014949
Predseda klubu: Ing. Miroslav Lukačovič
WEB: http://chess-sered.llarik.sk
tel. č.: 0905 418 689
 
Slovenský šachový zväz potvrdil registráciu klubu pod názvom ŠO NOVA S-klub Sereď už 23. septemba 2003. Po rokoch fungovania klub zmenil právnu formu na občianske združenie s názvom Mestský šachový klub a to dňa 12. novembra 2007 so zápisom na Ministerstve vnútra SR.
 
V súčasnosti má klub 18 členov. Súťažiaci sa zúčastňujú 4. ligy družstiev v šachu, ktoré organizuje Slovenský šachový zväz a rôznych šachových turnajov.
Snažíme sa uspokojiť záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej a duševnej kultúry a športu a zmysluplné využitie voľného času mládeže. Radi uvítame záujemcov o šach od 10 rokov aj telesne postihnutých, dôchodcov.

Tréningy:
konajú sa každý piatok o 18:00 hod. v Kultúrnom dome v Seredi ( vchod od tržnice )
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-06
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond