Komisia finančná a majetková

Zloženie komisie

PREDSEDA: 
Mgr. Tomáš Karmažín
 
ČLENOVIA:
Ing. Martina Hilkovičová
Mgr. Matej Godáň
Ing. Bystrík Horváth
Ing. Denisa Gajdová  PhD.
Ing. Bohdan Terneny
Ing. Norbert Kalinai
JUDr. Pavlína Hurtová 
Mgr. Lukáš Sojka
 
TAJOMNÍČKA:
Martina Klinková
 

Náplň práce

Prerokováva materiály predkladané na rokovanie mestského zastupiteľstva, vypracováva k nim stanoviská, odporúčania. Jedná sa o materiály týkajúce sa nakladania s nehnuteľnými a hnuteľnými vecami, vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávok a iných majetkových práv.
 

Zápisnice komisie

 

Programy komisie

 

Účasť na zasadnutiach komisie

 

Archív

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-09-21
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond