Komisia finančná a majetková

Zloženie komisie

 
PREDSEDA: Ing. Bystrík Horváth
ČLENOVIA: Ing. Martina Hilkovičová, Mgr. Tomáš Karmažín, Ing. Norbert Kalinai, Dušan Irsák, Darina Nagyová, Ing. Peter Štibrányi, Ing. Mária Jandová, Mgr. Anna Lomenová
TAJOMNÍČKA: Darina Nagyová
 

Zápisnice komisie

 

Programy komisie

 

Účasť na zasadnutiach komisie

 

Archív

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-12-18
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond