Komisia finančná a majetková

Zloženie komisie

 
PREDSEDA: Ing. Bystrík Horváth
ČLENOVIA: Ing. Martina Hilkovičová, Mgr. Tomáš Karmažín, Ing. Norbert Kalinai, Dušan Irsák,  Ing. Mária Jandová, Ing. Bohdan Terneny
TAJOMNÍČKA: Martina Klinková
 

Zápisnice komisie

 

Programy komisie

 

Účasť na zasadnutiach komisie

 

Archív

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2022-09-13
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond