Poruchové kontakty

Poruchy verejného osvetlenia a mestského rozhlasu (v pracovnej dobe MsÚ Sereď)
0918 450 856
Poruchy svetelnej signalizácie a poškodenie komunikácií (v pracovnej dobe MsÚ Sereď)
0918 963 237
Poruchy svetelnej signalizácie, poškodenie komunikácií, poruchy verejného osvetlenia a mestského rozhlasu
(mimo pracovnej doby MsÚ Sereď)
0903 434 768 - mestská polícia
Poruchy plyn 0850 11 17 27
Poruchy elektrina 0800 111 567
Poruchy rozvod vody a kanalizácie stredisko Dolná Streda 789 4810
Poruchy telefón 12129
Poruchy Naša domová správa 0903 952 417
Poruchy Stavebné bytové družstvo 789 4335
Poruchy káblovej televízie (ATS Slovakia s.r.o.) 0907 094 244
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-07
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe