Organizačné oddelenie

Zuzana Horváthová, Mgr.

vedúca organizačného oddelenia

Kancelária: 30
Klapka: 128

Muhová Zdenka

podateľňa

Referát: pult prvého kontaktu
Kancelária: KPK
Klapka: 246

Tabačková Barbora, Mgr.

overovanie, osvedčovanie

Referát: referát spoločenských služieb, pult prvého kontaktu
Kancelária: KPK
Klapka: 247

Vavrová Karmen

matrikárka

Referát: matrika
Kancelária: 7
Klapka: 261

031 789 2215
matrika@sered.sk

Pešková Viera

referent evidencie obyvateľstva a budov

Referát: ohlasovňa a súpisné čísla
Kancelária: 8
Klapka: 253

Šiláková Miriam, Ing.

správa registratúry, overovanie a osvedčovanie

Referát: Registratúrne stredisko
Kancelária: 37
Klapka: 270

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-01-02
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe