Organizačné oddelenie

Adamčíková Silvia, PhDr.

vedúca oddelenia

Kancelária: 9
Klapka: 254

Vavrová Karmen

matrikárka

Referát: matričný úrad
Kancelária: 7
Klapka: 261

031 789 2215
matrika@sered.sk

Bírová Beáta

podateľna

Referát: pult prvého kontaktu
Kancelária: KPK
Klapka: 246

Navrátilová Katarína

spojovateľka

Referát: pult prvého kontaktu
Kancelária: KPK
Klapka: 231

031 789 2392

Paldanová Oľga

spojovateľka

Referát: pult prvého kontaktu
Kancelária: KPK
Klapka: 231

031 789 2393

Čirkeová Jana

overovanie a osvedčovanie

Referát: pult prvého kontaktu a správa registratúry
Kancelária: KPK
Klapka: 270

Pešková Viera

referent evidencie obyvateľstva a budov

Referát: referát evidencie obyvateľstva a budov
Kancelária: 8
Klapka: 253

Mrnková Mária, Ing.

referent pre sociálnu oblasť

Referát: referát pre sociálnu oblasť
Kancelária: 6
Klapka: 251

0903 243 093
maria.mrnkova@sered.sk

Šiláková Miriam, Ing.

pult prvého kontaktu a správa registratúry

Referát: správa registratúry
Kancelária: reg
Klapka: 247

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2019-12-30
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond