Kancelária prednostky mestského úradu

Bartošová Denisa, RNDr.

prednostka mestského úradu

Kancelária: 27
Klapka: 235

031 789 6033
0905 344 607
prednostka@sered.sk

Klinková Martina

asistentka prednostky

Referát: sekretariát prednostu
Kancelária: 26
Klapka: 101

031 789 6033
031 789 2392
mu@sered.sk

Slahučková Zuzana, Ing.

samostatný referent pre komunikáciu mesta

Kancelária: 17
Klapka: 237

Endel Marek, Mgr.

informatik / webmaster

Referát: referát správa IT
Kancelária: 11
Klapka: 243

0918 450 854
informatik@sered.sk

Beňo Oto

informatik / webmaster

Referát: referát správa IT
Kancelária: 11
Klapka: 225

0918 450 854
webmaster@sered.sk
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-02-07
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe