Kancelária prednostky mestského úradu

Klinková Martina

asistentka prednostky

Referát: sekretariát prednostu
Kancelária: 26
Klapka: 101

031 789 6033
031 789 2392
mu@sered.sk

Slahučková Zuzana, Ing.

samostatný referent pre komunikáciu mesta

Kancelária: 17
Klapka: 237

Bosý Radovan, Bc.

informatik / webmaster

Referát: referát správa IT
Kancelária: 11
Klapka: 243

0918 450 854
informatik@sered.sk

Beňo Oto

informatik / webmaster

Referát: referát správa IT
Kancelária: 11
Klapka: 225

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-11-15
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe