Mestský úrad - Kontakt

Adresa: Námestie republiky č. 1176/10
926 01 Sereď
Telefón: 0 31 7892470 - primátor mesta
0 31 7892934 - zástupca primátora mesta
0 31 7892215 - matrika
0 31 7892392 - spojovateľka
0 31 7892393 - spojovateľka
0 31 7892094 - telefónna ústredňa
Fax: 0 31 7892447
Mail: mu@sered.sk
Podateľňa: podatelna@sered.sk
Zasielanie žiadostí o informácie: info@sered.sk
Zasielanie sťažností: staznosti@sered.sk
Správca obsahu webstránky: webmaster@sered.sk
Adresár mestského úradu: adresár zamestnancov mestského úradu
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-15
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď