Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby prezidenta SR 2019